I Vanda inleder 2 550 förskoleelever och 2 700 förstaklassister sin skolgång

Det är många som står inför något nytt i augusti när förskolan, grundskolan, gymnasiet eller studierna vid ett yrkesinstitut börjar. Efter sommarlovet inleder totalt cirka 2 700 nya grundskoleelever i Vanda skolarbetet och cirka 1 150 nya studerande börjar i finskspråkigt och cirka 50 i svenskspråkigt gymnasium. Till Vanda yrkesinstitut Varia har cirka 850 antagits som nya studerande i den gemensamma ansökan. I förskolan börjar cirka 2 550 barn.

De finskspråkiga för- och grundskolorna samt gymnasierna återvänder från sommarlovet och börjar torsdagen den 9 augusti. Skolarbetet i de svenskspråkiga grundskolorna och gymnasiet börjar tisdagen den 14 augusti. Nya studerande vid Varia börjar sina studier i regel med en två veckors introduktions- och planeringsperiod den 13 augusti.

De finskspråkiga grundskolorna och gymnasierna har höstlov 15–19.10.2018. De svenskspråkiga grundskolornas och gymnasiets höstlov är 18–19.10.2018. Se hela läsårets arbetstider och lov.

Den nationella skolfreden utlyses i Vanda

Detta år har Vanda äran att vara plats för utlysningen av den riksomfattande Skolfreden. Skolfreden utlyses den 22 augusti inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen samt läroanstalterna på andra stadiet. Det är möjligt att följa med evenemanget i direktsändning på adressen www.skolfreden.fi.

Vandabarn och -unga har deltagit i planeringen av Skolfredens utlysningsevenemang och Skolfredsår. Temat för utlysningen som eleverna har lyft fram är påverkan i skolan och som årets tema valdes: ”Du kan påverka – ett leende hjälper”. I skolfredsarbetet ägnas uppmärksamhet åt hur var och en med hjälp av små gärningar kan påverka atmosfären i skolan.

Omsorgen om barnens och ungas välmående är också i mer omfattande grad ett strategiskt prioriteringsområde i Vandaskolorna. Detta läsår fokuserar man i skolorna särskilt på att utveckla de sociala färdigheterna och förstärka samhörigheten och delaktigheten för att förebygga mobbning.

Skolfredsprogrammet är ett gemensamt program för Mannerheims barnskyddsförbund, Polisstyrelsen, Utbildningsstyrelsen, Folkhälsan och Finlands föräldraförbund. Du kan läsa mer om Skolfreden på adressen www.skolfreden.fi

Publicerat: 9.8.2018 
(redigerad: )