Vem blir årets Vandalax?

Vandalaxen är en utmärkelse som årligen tilldelas en Vandabo som under de föregående åren gjort en betydlig insats för de svenskspråkiga i Vanda. Samma person kan tilldelas utmärkelsen endast en gång. Utmärkelsen kan ej tilldelas Svenska kommitténs ordinarie medlem eller suppleant.

Vandalaxen väljs i år för femtonde gången och utmärkelsen tilldelas vinnaren under Svenska veckan.

Tidigare år har följande personer utsetts:

2017 Mae Cedercreutz-Pesonen
2016 Patrik Karlsson
2015 Ruth Asplund
2014 Inge-Britt Åkerblom-Sohlström
2013 Birgitta Boström
2012 Sven-Erik Nylund
2011 Gustav Åstrand
2010 Maj-Britt Vääriskoski
2009 Håkan Wikman
2008 Ragni Lager-Nyman
2007 Gunnar Weckström
2006 Lucas Snellman
2005 Gustav Härmälä
2004 Ulla-Stina Westman

Nomineringarna till Vandalax 2018 skickas till vanda.nytt@vantaa.fi senast 9.9.2018.

Publicerat: 22.8.2018 
(redigerad: )

Nyheter