Staden besöker byafesten i Kivistö

Hösten välkomnas med fest i Kivistö lördagen den 1 september kl. 14–17. Kom och njut av musik, diskutera med stadens anställda och ta del av byafestens stämning.

Byafesten i Kivistö har ordnats sedan 2009 och festen får en fortsättning också detta år då Kanniston koulu fylls av feststämning lördagen den 1 september. Vanda stad deltar i årets evenemang på ett mångsidigare sätt än tidigare. I år är byafesten en Områdesdag, och Vandaborna önskas välkomna till stadens infostånd för att diskutera med stadens planerare och anställda. På byafesten får du information om aktuella saker gällande områdets stadsplanering och kommunalteknik och du kan bekanta dig med olika former av frivilligverksamhet. I evenemanget deltar också stadens delaktighetskoordinatorer som ger information om hur du kan påverka frågor som berör ditt område. Stadsborna får också bekanta sig med servicecentralen Solstenens verksamhet och besöka biblioteksbussen.

Enligt gammalt mönster bjuds det också på mångsidigt program på scenen, lokala aktörers infostånd, roliga aktiviteter och matförsäljning. Estraden intas i år av bland annat Vaskivuori Big Band och Funky Team Vantaa. Stadsdirektör Ritva Viljanen öppnar byafesten. I år deltar över 50 aktörer i byafestens festarrangemang.

Byafesten ordnas på Kanniston koulu och program ordnas både inomhus och utomhus på skolgården och på den närliggande idrottsplanen. På Kannisto invånar- och ungdomslokal KanNu ordnas också varierande verksamhet och aktiviteter. Mellan Kanniston koulu och Kivistö station ordnas gratis busstransport non stop. I Kivistöområdet ordnas också bostadsvisningar under byafesten och Kivistö uppsamlingsstation har öppet hus. För att underlätta stannar evenemangsbussen också på hållplatser i närheten av visningsbostäderna och uppsamlingsstationen.

Evenemanget ordnas av nätverket för områdesutveckling MarjaVerkko ry i Kivistö storområde. Mer information om evenemanget på MarjaVerkkos webbsidor. Följ evenemanget också på Facebook.

Publicerat: 28.8.2018 
(redigerad: )

Nyheter