Höstens studentskrivningar börjar – proven skrivs för sista gången på papper

Studentskrivningarna inleds med modersmålets prov i läskompetens måndagen den 17 september och fortsätter fram till 3 oktober 2018 beroende på vilka ämnen man skriver. I Vanda har sammanlagt 1367 abiturienter från dag- och kvällsgymnasierna anmält sig till höstens studentskrivningar.

Tidtabell för studentproven hösten 2018

  • mån. 17.9 modersmålet (finska och svenska), provet i läskompetens
  • ons. 19.9 främmande språk, lång lärokurs
  • fre. 21.9 religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap
  • mån. 24.9 främmande språk, kort lärokurs
  • tis. 25.9 modersmålet (finska och svenska), provet i skrivkompetens finska/svenska som andraspråk
  • tors. 27.9 det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
  • fre. 28.9 psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi
  • mån 1.10 matematik, lång och kort lärokurs (på papper)
  • ons. 3.10 modersmålsprovet i samiska

Studentproven har stegvis digitaliserats från och med år 2016. Den här hösten skrivs endast studentproven i matematik på papper. I och med höstens studentskrivningar går alla studentskrivningar som skrivs på papper till historien, eftersom samtliga studentprov nästa vår för första gången kommer att skrivas helt och hållet digitalt.

Närmare information om studentskrivningarna, deras tidtabeller och hur man förbereder sig inför skrivningarna finns på gymnasiernas webbsidor och på adressen studentexamen.fi.

Publicerat: 14.9.2018 
(redigerad: )