Skolorna i Vanda har avbrutit beep-testen tills vidare

Vanda har beslutat att tillsvidare undvika att använda beep-test på gymnastiklektionerna för att följa upp den fysiska prestandan hos eleverna i årskurserna 5 och 8. Staden väntar på att utredningen av fallet i Esbo ska bli klar och att Utbildningsstyrelsen ska bli klar med sina tilläggsutredningar i anslutning till anvisningarna om mätningar. I övrigt fortsätter Move-mätningarna som normalt.

Staden har gett rektorer och lärare i alla Vandaskolor instruktioner om Move-mätningen och om att avbryta beep-testen. Beep-testet är en form av sträcklöpning som mäter uthålligheten. I Move-mätningen ingår också andra test som mäter uthålligheten, balansen, rörligheten och muskelstyrkan.

Beep-testet avbryts som en försiktighetsåtgärd för att garantera elevernas säkerhet. Move-mätningen är ett landsomfattande uppföljnings- och responssystem enligt läroplanen för att mäta den fysiska prestandan samt ett pedagogiskt redskap. Move-mätningen har utarbetats tillsammans med hälsovården samt yrkespersoner inom gymnastikundervisningen och undervisningssektorns fackorganisation OAJ.

Publicerat: 18.9.2018 
(redigerad: )

Nyheter