Malmbackens parkområde planeras bli mångsidigt friluftsområde och motionsplats

I Malmbacken, i ett område som gränsar till Pyrolavägen, Malmbacksstigen och Hiekkaharjun koulus gårdsplan ska ett nytt vattentorn byggas. Samtidigt utvecklas grönområdet i närheten av vattentornet. I området planeras bland annat vistelseplatser och en konditionstrappa. Malmbacken kommer alltså att vara en utsiktsplats, ett mångsidigt friluftsområde och en motionsplats i framtiden.

Planerna kan kommenteras genom att besvara kartenkäten under tiden 19.9–2.10.2018.

Publicerat: 20.9.2018 
(redigerad: )

Nyheter