Skolelevernas Move!-mätningar är trygga och kan fortsätta

Vanda stad beslöt 18.9.2018 att avbryta uthållighetsdelmomentet i Move!-mätningarna (det sk. beep-testet) tills Utbildningsstyrelsens utrett säkerhetsfrågorna kring mätningarna. Enligt de utförda utredningarna kan mätningarna – inklusive beep-testet - fortsätta.

Vanda återupptar tidigare praxis och Move!-mätningarna utförs i sin helhet i årskurserna 5 och 8.

Slutsatsen av Utbildningsstyrelsens utredningar är att Move!-mätningarna kan anses trygga och anvisningarna i lärarmanualen är tillräckliga.

Utbildningsstyrelsen pressmeddelande

Publicerat: 25.9.2018 
(redigerad: )