Svara på enkäten om kultur- och evenemangsutbudet i Vanda

Hurdana kulturtjänster och evenemang föredrar du? Ta ställning och påverka Vandas livskraftsprogram. Du kan vinna inträdesbiljetter!

Med hjälp av kulturservicens enkät kan du påverka planeringen av Vandas livskrafts- och attraktionskraftsprogram. I programmet fastställs till exempel målen för kultur-, idrotts- och evenemangsverksamheten.

Det tar cirka 10 minuter att svara på enkäten. Bland alla som svarat lottar vi ut tre biljettpaket för två personer till Dickursbyfestivalen nästa år och ett 150 euros presentkort till Ticketmaster. Utlottningen ordnas 30.10.2018. Vinnarna meddelas personligen.

Besvara enkäten här.

Du kan besvara enkäten på finska, svenska eller engelska.

Publicerat: 9.10.2018 
(redigerad: )

Nyheter