Jourhjälpen 116 117 startade i Vanda

Telefontjänsten Jourhjälpen 116 117 startade i Vanda måndagen den 1 oktober 2018. Jourhjälpen är öppen dygnet runt varje dag året om.

Du kan ringa Jourhjälpens avgiftsfria nummer 116 117 innan du söker dig till jouren vid HNS Pejas sjukhus, om den egna hälsostationen är stängd. Samtalen till rådgivningsnumret vid hälsocentralsjouren vid HNS Pejas sjukhus kopplas till Jourhjälpen från och med den 1 oktober. Vid nödsituationer kan du också söka dig till jouren vid Pejas utan att ringa först.

Jourhjälpens skötare bedömer per telefon vårdbehovet hos den som ringer och hänvisar till rätt vård. Om hälsotillståndet inte kräver ett besök hos jouren kan den som ringer få anvisningar om egenvård eller hänvisas till den egna hälsostationen följande vardag. De som svarar i Jourhjälpens telefon är utbildade sjukskötare och hälsovårdare som konsulterar en läkare vid behov.

Det går också fråga om råd gällande akuta hälsoproblem av Jourhjälpen utanför tjänstetid. Vardagar kan Vandaborna fråga om råd av den egna hälsorådgivningen kl. 8–16 tfn 09 839 10023.

Om du behöver besöka hälsostationen kan du ringa tidsbokningen för Vanda hälsostationer som är öppen vardagar kl. 8–12 tfn 09 839 50000. På detta nummer kan du också fråga om laboratorieresultat och remissärenden.

Vid livshotande situationer ring nödnumret 112.

Tjänsten används i Nyland också i Helsingfors, Kervo samt Borgå sjukhusområde och Hyvinge sjukhusområde. Hela Nyland kommer att omfattas av tjänsten 1.1.2019. HNS koordinerar införandet av tjänsten i Nylandsområdet. Jourhjälpen 116 117 utvidgas och blir riksomfattande före början av 2020.

Jourhjälpen betjänar på numret 116 117 (0 €). I tjänsten används ett system med återuppringning.

Publicerat: 11.10.2018 
(redigerad: )

Nyheter