Staden förbereder sig för avvikande arrangemang inom måltids- och städservicen 22.10 och 23.10

Avvikelser kan förekomma i Vanda stads service måndagen 22 oktober och tisdagen 23 oktober på grund av Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s politiska strejk som berör dess medlemmar.

Strejken som pågår i två dygn kan inverka på måltids- och städservicen i skolorna, gymnasierna, yrkesläroanstalterna, daghemmen, servicehusen för äldre, barnskyddsinrättningarna, institutionerna för missbrukarrehabilitering och dagcentralerna för handikappade. Dessutom påverkar strejken till en viss del stadens fritidstjänster.

Bolaget Vantaan tilapalvelut Vantti producerar i normal ordning övervakningstjänster distriktsvis och lokalt samt transportservice.

Måltider inom småbarnspedagogiken

Vi fortsätter utreda strejkens inverkan på småbarnspedagogikens måltids- och städservice. Vårdnadshavarna till barn inom småbarnspedagogiken ska dock helst packa ner en matsäck som försetts med namn och som inte kräver kylförvaring eller uppvärmning. Vårdnadshavare till barn som följer en specialdiet ombeds också reservera en sådan matsäck som möter barnets näringsbehov under hela daghemsdagen.

Tills vidare står det klart att måltidsservicen även under strejken fungerar normalt i följande daghem:

• Illenpihan päiväkoti
• Illenpuiston päiväkoti
• Kartanonkosken päiväkoti
• Kuusikon päiväkoti
• Kuusikkotien päiväkoti
• Lystilän päiväkoti
• Pakkalan päiväkoti
• Pakkalanrinteen päiväkoti
• Pehtoorin päiväkoti
• Riihipellon päiväkoti
• Tammistonrannan päiväkoti
• Tammiston päiväkoti ja paviljonki
• Y.E.S päiväkoti
• Kanniston päiväkoti
• Kivistön päiväkoti
• Maitotorpan päiväkoti
• Hämeenkylän päiväkoti
• Varistonniityn päiväkoti
• Pähkinärinteen päiväkoti
• Jönsaksen päiväkoti
• Karhunpesän päiväkoti (vain aamupala ja välipalaksi leipää)
• Vantaanlaakson päiväkoti
• Eppilän päiväkoti
• Malminiityn päiväkoti
• Simonmetsän päiväkoti
• Simonkallion päiväkoti
• Kämmekkäpuiston päiväkoti
• Vallinojan päiväkoti
• Vierumäen koulu
• Kiirunatien päiväkoti
• Maauuninpolun päiväkoti
• Ilvespuiston päiväkoti
• Saturnuksen päiväkoti
• Siimapuiston päiväkoti
• Itä-Hakkilan päiväkoti
• Kimokujan päiväkoti
• Hakunilanrinteen päiväkoti
• Hiekkaharjun päiväkoti
• Jokiniemen päiväkoti
• Metsälinnun päiväkoti
• Korson päiväkoti
• Tarhapuiston päiväkoti
• Rautpihan päiväkoti
• Seutulan päiväkoti
• Vapaalan päiväkoti
• Hansin päiväkoti (ei iltaruokailua)
• Sinirikon päiväkoti

• Metsolan päiväkoti

I daghemmet Aurinkokiven päiväkoti klarar man av att ordna måltiderna rätt normalt, men ändringar är ännu möjliga.

Måltider i skolor och läroinrättningar

Vi fortsätter utreda strejkens inverkan på skolornas, gymnasiernas och yrkesläroanstalternas måltids- och städservice. Vi ber eleverna och studerandena att ta med sig egen matsäck som inte kräver kylförvaring eller uppvärmningtill skolan på måndag och tisdag.

Tills vidare står det klart att måltidsservicen även under strejken fungerar normalt i följande skolor och läroinrättningar:

• Helsinge skola
• Kartanonkosken koulu
• Kuusikon koulu
• Pakkalan koulu
• Vantaan Kansainvälinen koulu Point
• Varia Rälsstie
• Veromäen koulu
• Vantaanjoen koulu
• Kanniston koulu
• Kivimäen koulu
• Uomarinteen koulu
• Simonkylän koulu
• Vaskivuoren lukio
• Kyrkoby skola
• Varian tennistien toimipiste
• Ruusuvuoren koulu
• Kulomäen koulu
• Itä-Hakkilan koulu
• Lehtikuusen koulu Kaarna
• Lehtikuusen koulu Havu
• Länsimäen koulu
• Korson koulu (ruokailee Ruusuvuoressa)
• Vierumäen koulu
• Kulomäen koulu
• Sotungin koulu ja lukio
• Jokiniemen koulu
• Lumon lukio
• Dickursbyn koulu
• Ylästön koulu
• Päiväkummun koulu
• Seutulan koulu
• Askiston koulu
• Variston koulu
• Rajatorpan koulu

• Helsinge gymnasium
• Koivukylän koulu

I skolan Aurinkokiven koulu klarar man av att ordna måltiderna rätt normalt, men ändringar är ännu möjliga.

Inom social- och hälsovårdsservicen klarar man av att ordna med måltider och renhållning under strejken

Äldre- och handikappservicen klarar under strejken av att sköta måltiderna och renhållningen vid stadens samtliga vårdhem (Simonsböle, Myras, Korso, Malmängen) och servicehus (Hasselbacken, Skallgränden, Getpors, Lokstigen, Hästbrinken, Björkby, Tjädervägen). Matleveranserna till hemvården sköts under strejken i normal ordning.

Vanda sjukhus klarar trots strejken av att producera måltids-, renhållnings- och fastighetsservice vid enheterna i Katrinesjukhuset samt Pejas. Handikappservicen klarar av att servera måltider och sköta renhållningen vid Malmängens och Myrbacka aktivitetscenter, liksom även vid Koisoranta servicecentral samt vid Ekbrinkens, Bäckby och Grans barnskyddsinrättningar. Renhållningen vid hälsostationerna och tandklinikerna sköts även under strejken.

Ungdoms- och idrottsservicen under strejken

Simhallarna i Vanda håller stängt måndag och tisdag. Användartiderna i stadens boll- och ishallar kan eventuellt drabbas av nedskärningar under strejkdagarna. Boll- och ishallarna kontaktar direkt de föreningar som använder lokalerna med information om eventuella avvikelser när man känner till vilken inverkan strejken kommer att ha. Idrottsplatserna städas huvudsakligen i normal ordning.

Ungdomsservicen anordnar ingen verksamhet vid Kulturfabriken Fernissan i Dickursby. Fernissans café håller öppet och den grundläggande konstundervisningen vid Tikkurilan Teatteri samt vid cirkusskolan hålls normalt.

Vi informerar närmare om strejkens inverkan efter hand som nya uppgifter kommer in. Vi uppdaterar informationen i ämnet i nyhetsartikeln på stadens webbplats.

Publicerat: 18.10.2018 
(redigerad: )