Vanda ungdomsservice fick utmärkelse för verksamheten Ungdomsarbete på spåret

Projektet Ungdomsarbete på spåret (Nuorisotyö raiteilla) som genomförs av Vanda ungdomsservice och dess partner inom projektet fick 12.10.2018 en utmärkelse av Finlands Ungdomssamarbete – Allians rf.

Utmärkelsen Nuori toimija delades ut till sammanslutningar och personer som på ett särskilt förtjänstfullt sätt främjat ungdomars likabehandling och delaktighet eller arbetat för att motverka marginalisering bland ungdomar på ett resultatrikt sätt. Verksamheten Ungdomsarbete på spåret genomförs som ett samarbetsnätverk med olika aktörer inom spårtrafiken och utmed järnvägsbanan. Vanda ansvarar för projektet med ungdomsarbetarna Niina Koski och Sauli Taipale som arbetar i par.

Verksamheten går ut på att ungdomsarbetarna rör sig på sådana platser där ungdomarna tillbringar sin fritid: i spårtrafiken och på stationerna utmed banan och i stationsomgivningarna, på flygplatsen och i köpcentren. Ungdomsarbetarna följer med och kartlägger hur ungdomarna rör sig, samlar in information om vilka företeelser som uppstår i kölvattnet där de rör sig, förebygger konflikter i samarbete med andra aktörer i banomgivningen, främjar förutsättningarna för trygga resor och ökar den ömsesidiga förståelsen mellan ungdomarna och de övriga medresenärerna. De ambulerande ungdomsarbetarna nås via Facebook och Instagram.

Ungdomsarbete har utförts med den här verksamhetsmodellen i nästan fyra års tid. Antalet ungdomar som man mött har hela tiden ökat: under det första verksamhetsåret träffade man 5 419 ungdomar, under det andra året 11 555 ungdomar och det tredje året 14 646 ungdomar. Visserligen syns det i ökningen att andra kommuner kommit med i arbetet och att verksamheten blivit mera känd.

─ Ungdomsarbete på spåret har hänvisat ungdomarna till nya tjänster och verksamheter och erbjudit individuellt stöd när det behövts. Projektet har gett information om lågstadieelever som allt oftare syns i gatubilden och om negativa följder i anslutning till dessa barn. Dessutom har man fått information om hur ungdomarna rör sig nattetid, trender bland ungdomar i sättet att fördriva tiden, liksom platserna, och ungdomars riskbeteende, berättar projektchef Miia Siitonen.

Projektchef Miia Siitonen som i Vanda ansvarar för att genomföra verksamheten tackar alla de aktörer som är med i projektet för att de gör verksamheten möjlig. ─ Projektets finansiär (UKM) är värd ett särskilt tack för att de gör detta arbete möjligt. Tack också till det stora antalet samarbetsparter, bland annat Trafikverket, VR Group Oyj, Helsingforsregionens trafik, flygplatsbolaget Finavia Oyj, HST, bevakningsföretag och polisinrättningarna i Östra Nyland, Västra Nyland och Helsingfors, Aseman Lapset ry och yrkeshögskolan Laurea. Det goda samarbetet inom huvudstadsregionen som bedrivits över städernas kommungränser, efter att arbetsmodellen utvidgats till Esbo och Helsingfors, har också varit betydelsefullt.

Läs mer om utmärkelsen i Alliansens nyheter
Läs mer om verksamheten Ungdomsarbete på spåret

Publicerat: 24.10.2018 
(redigerad: )