Verksamheten vid Korso hälsostation normaliseras 12.11.2018

Korso hälsostations brådskande vård flyttar tillbaka till Korso hälsostation från Björkby hälsostation 12.11.2018. Det finns inte längre något behov att flytta vården, eftersom utbildningarna inför införandet av systemet Apotti har genomförts. Korsobor som behöver brådskande vård kan söka sig som vanligt till Korso hälsostation från och med 12.11.2018.

Patienter vid Korso hälsostation som behövt brådskande vård har fått vård på Björkby hälsostation från och med 17.9.2018. Syftet enligt den ursprungliga planen var att Korsoborna får brådskande vård på Björkby hälsostation under perioden 17.9–31.1.2019.

Orsaken till flytten var att trygga tillgången till brådskande vård medan hälsostationernas verksamhet förnyas.

Publicerat: 30.10.2018 
(redigerad: )

Nyheter