Hanna Mannerström är årets Vandalax

Musikläraren Hanna Mannerström har blivit utsedd till årets Vandalax. Utmärkelsen i form av en sten från Vanda å överräcktes av Svenska kommitténs ordförande Patrik Karlsson på Svenska dagen -festen i Sottungsby.

Det är en glad Hanna Mannerström som tar emot utmärkelsen på årets Svenska dagen -fest.
- Det är roligt att bli uppmärksammad, särskilt då jag annars har ett rätt anonymt jobb som kanske inte alltid märks utåt. Det är en ära att bli vald.

Vandalaxen är ett pris som årligen delas ut till en svenskspråkig Vandabo som gjort en betydande insats för Vandasvenskarna. Vandalaxen utses av Svenska kommittén på basen av förslag från Vandaborna.

Årets Vandalax Hanna Mannerström arbetar som musiklärare i grundskolan både vid Helsinge och Mårtensdals skola. Dessutom ansvarar hon för de svenska musikklasserna i Vanda och leder även några körer vid Vanda musikinstitut. Hon är själv uppvuxen i Korso och berättar att hon under hela sitt liv arbetat med musik på svenska i Vanda.

- Det mest givande i mitt jobb är att se barn och unga hitta glädjen i musiken och se dem utvecklas.

Också under Svenska veckan är Hanna i full gång då Vanda musikinstitut enligt tradition bjuder in till konsert i Maiju-salen på Lantbruksmuseet. Det ordnas två kostnadsfria konserter onsdagen den 7.11, en kl. 18 och en kl. 19.15, och Hannas kör uppträder under den senare.

Mannerström jobbar gärna för att förbättra svenskans ställning och den finlandssvenska gemenskapen i Vanda. Hon anser att det är viktigt att bjuda in finskspråkiga i den finlandssvenska kulturen, samtidigt som det också är viktigt att värna om den.

- Visst finns det alltid mycket man kunde förbättra. Jag uppskattar ändå byakänslan i Vanda och våra många livskraftiga föreningar som gör ett fint jobb.

Också i fortsättningen vill Mannerström jobba med att inspirera barn och unga till musikens värld.

- Jag vill sprida musikens glädje i världen så mycket jag kan och genom det fungera som en positiv kraft i barnens och de ungas värld.

Publicerat: 7.11.2018 
(redigerad: )

Nyheter