Influensavaccinationerna fortsätter vid hälsostationerna i Dickursby och Mårtensdal

Säsong-influensa är en kraftigare luftvägsinfektion än vanlig influensa, som kan även orsaka allvarliga komplikationer. Vaccination är det bästa skyddet mot influensa. Genom att vaccinera sig kan man skydda förutom sig själv även sina närstående.

Vi beslutade att ännu nästa vecka 12–16.11 fortsätta med de populära influensavaccinationerna vid hälsostationerna i Dickursby och Mårtensdal. Vaccinationer ges till alla Vandabor, så du kan komma och låta vaccinera dig till Dickursby och Mårtensdal, även om du är klient vid någon annan hälsostation.

Vaccinationer på Dickursby hälsostation 12.–16.11.

 • 3 vån., rum 99
 • mån.–fre. kl. 8.00–11.00, genom elektronisk tidsbokning www.vanda.fi/tidsbestallning
 • mån.–tors. kl. 12.00–15.30, utan tidsbokning

Vaccinationskampanj på Mårtensdals hälsostation 12–16.11.

 • 6 vån.
 • mån.–fre. kl. 8:00–11.00, utan tidsbokning
 • mån.–tors. kl. 12.00–15.30, genom elektronisk tidsbokning www.vanda.fi/tidsbestallning

Se anvisningarna för elektronisk tidsbokning www.vanda./influensa.

Vaccinationer ges också vid sjukskötarmottagningen på hälsopunkten vid Dickursby Stations Apotek (Asema Apteekki) utan tidsbokning till 17.11.2018

 • mån.–tis. kl. 13.00–16.00, ons. kl. 14.00–17.00 och tors.–fre. kl. 9.00–12.00
 • lördag 17.11.2018 kl. 9.00–15.00

Rådgivningarnas vaccinationskampanjer fortsätter på veckan 26–30.11.2018 (vecka 48) utan tidsbokning

 • vid alla rådgivningar tis. 27.11 och tors. 29.11 kl. 7.30–10.00
 • dessutom vid rådgivningarna i Myrbacka, Kivistö, Herrgårdsforsen, Dickursby, Björkby, Korso och Håkansböle tis. 27.11 och tors. 29.11 kl. 15.00–18.00
 • vid den öppna rådgivningen ges också influensavaccinationer.

Och I januari 2019 (vecka 2) vid följande rådgivningar kl. 7.30–10.00, utan tidsbokning

 • Rådgivningarna i Herrgårdsforsen och Korso tis. 8.1
 • Rådgivningarna i Myrbacka och Håkansböle ons. 9.1
 • Rådgivningarna i Dickursby, Mårtensdal och Mikkola ons. 9.1
 • Rådgivningen i Kivistö tors. 10.1
 • Rådgivningarna i Björkby, Råby och Hasselbacken fre. 11.1.

Den avgiftsfria vaccinationen rekommenderas särskilt för personer i riskgruppen

Influensa kan vara en allvarlig sjukdom speciellt för de personer som tillhör riskgruppen. Det finns hög risk för 65 år fyllda, småbarn och gravida personer att insjukna i allvarlig influensa. I riskgruppen tillhör även personer oavsett ålder, vars motståndskraft har försvagats på grund av en sjukdom eller sjukdomsvård. De som tillhör riskgrupper riskerar även att insjukna i allvarliga komplikationer, som kräver sjukhusvård.

Över 65 år gamla personer, gravida personer, barn i åldern 6 månader-6 år, personer som ska inleda beväringstjänstgöringen, personer som tillhör riskgruppen på grund av sin sjukdom och närståendekretsen för personer som är lätt benägna för en allvarlig influensa får influensavaccinationen avgiftsfritt. Till närståendekretsen hör de personer, som bor tillsammans med eller är regelbundet i kontakt med en person som är lätt benägen för en allvarlig influensa. Beträffande närståendekretsens vaccinationer uppsöks speciellt de personer, i vilkas närståendekrets finns en person som tillhör riskgruppen på grund av sin sjukdom, en person som har fyllt 65 år, ett barn under 6 år eller en gravid person.

Man kan skydda sig mot pneumokock på samma besök

Samtidigt med influensavaccinationen är det möjligt att få injicerad en pneumokockvaccination på egen bekostnad. Om man har fått en pneumokockvaccination under de senaste fem åren, behövs ingen förnyad vaccination. För klienter inom Vanda hemvård, servicehusen och Koisoranta servicecenter erbjuds en pneumokockvaccination avgiftsfritt. År 2018 är även alla krigsveteraner berättigade till en avgiftsfri pneumokockvaccination.

I sin lindrigaste form orsakar pneumokock obehagliga, men relativt ofarliga sjukdomar såsom bihåleinflammationer och öroninflammationer. Emellanåt kan pneumokockbakterie åndå orsaka allvarliga sjukdomar. Risken med att insjukna sig i en allvarlig pneumokocksjukdom växer genom åldern, och för vuxna är lunginflammationen den vanligaste allvarliga sjukdomen som orsakas av pneumokocken.

Pneumokockvaccinationen ska betalas på egen bekostnad och det krävs ett recept för det. Om läkaren anser att vaccinationen är nödvändig och skriver ut ett recept, kan vaccinationen köpas på apoteket. Vaccinationen tas med när man kommer till influensavaccinationen, och den injiceras på samma besök som influensavaccinationen.

Läs mera om pneumokockvaccinationen www.vanda.fi/influensa.

Publicerat: 9.11.2018 
(redigerad: )

Nyheter