Parkeringsverksamheten Unikkoparkki upphör på grund av rivningsarbeten

Unikkoparkkis verksamhet i Dickursby upphör på grund av rivningsarbetena i församlingens kvarter. De långvariga månadsavtalen för parkering sades upp och gick ut före slutet av oktober. Det finns inte längre någon körförbindelsen till Dickursby hälsostations parkeringsplatser under parkeringsdäcket.

Korttidsparkering är möjlig på Unikkoparkkis parkeringsdäck i markplan så länge som parkeringsdäcket finns kvar och körförbindelsen från Vallmovägen fungerar. Korttidsparkeringen kan betalas med bl.a. mobilapplikationerna Parkman och Easypark. Långvariga parkeringsplatser kan hyras av t.ex. Tikkuparkki på Näckrosgränden eller Ratakujan Pysäköinti Oy på Bangränden 3. Palmia Oy ansvarar för parkeringsanläggningarna Tikkuparkkis och Ratakujas tekniska disponenttjänster och övriga parkeringstjänster.

Publicerat: 19.11.2018 
(redigerad: )

Nyheter