Vanda stad tilldelade Fazer årets Vandamedalj

Vanda stad har tilldelat årets Vandamedalj till företaget Fazer. Medaljen delas ut som erkänsla för ett framgångsrikt arbete med att utveckla Vandas livskraft, och den delades ut idag vid Vandas 42 näringslivsdag.

Fazer tilldelades medaljen som en erkänsla för en långvarig, förnyelseinriktad och förtjänstfull företagsverksamhet samt ett betydande arbete Vanda stads näringsliv till fromma.
Fazer köpte för drygt 60 år sedan mark i Fagersta och byggde området Fazers. Företagets rötter finns djupt i den nyländska myllan i Vanda, sade stadsstyrelsens ordförande Sari Multala då hon överräckte medaljen.

- Fazer-koncernen från Vanda är en klassiker med ikonstatus som år efter år utfört ett fantastiskt utvecklingsarbete och varit en säker arbetsgivare som oberoende av konjunkturerna erbjudit människor arbete. Vandas attraktionskraft stärks genom besökscentret Fazer Experience som öppnade hösten 2016 och som i fjol hade över 180 000 besökare totalt. Fazer är också en viktig utbildningspartner för Vanda yrkesläroanstalt Varia, sade Multala vid näringslivsdagen.

Fazers största enskilda produktionsområde ligger i Vanda. Fazers i Fagersta har allt som allt över 1600 anställda, och i området tillverkas choklad, kex, bröd samt söta bakverk. Även Fazers huvudkontor är beläget i Vanda.

Vandamedaljen mottogs av Fazer-koncernens ekonomidirektör och vice VD Jouni Grönroos.

- Precis som Fazer har också Vanda vuxit och utvecklats under dessa år. Vi är glada över att det i Vanda, trots tillväxten och den allt tätare stadsstrukturen, finns plats för ett modernt livsmedelsföretag som Fazer, sade Grönroos då han mottog medaljen.

Grönroos konstaterade vidare att Fazer haft möjligheten att få växa och utvecklas i Fagersta i gott samarbete med Vanda stad.

Den internationella handelns framtid är tema för näringslivsdagen

Näringslivsdagen i Vanda fokuserade i år på frihandeln och den internationella handelns framtid. Vandas framgång har till stor del varit möjlig tack vare människors och varors fria rörlighet, som lett till att en mångsidig näringsstruktur vuxit fram i Vanda och många internationella företag etablerat sig i staden, sade stadsdirektör Ritva Viljanen i inledningen till sitt anförande.
Det är framför allt Aviapolis i närheten av flygplatsen som lockar till sig internationella företag. År 2015 var 459 internationella företag verksamma i Aviapolis.

- Aviapolis är ett centralt utvecklingsområde i Vanda där fokus för utvecklingen håller på att förskjutas en aning från företagsverksamhet till boende. Företagen behöver personal och det är därför nödvändigt att Aviapolis även utvecklas som bostadsområde. Vi vill skapa en miljö där företagen kan utvecklas och stärka sin affärsverksamhet, och där de anställda trivs, sade Viljanen.
Området kring flygplatsen, d.v.s. Aviapolis, har även på riksplan en betydelsefull uppgift som tillväxtaccelerator, eftersom det är det snabbast växande företagsområdet i Finland. Närmare 10 000 nya arbetsplatser har uppstått i Vanda under de allra senaste åren.

Vanda planerar för tillfället en spårvägsförbindelse som ytterligare skulle förbättra förbindelserna till Aviapolis. Vandabanan kommer att binda samman området kring Håkansböle och Västerkulla med spårnätet och skapa en spårförbindelse mellan Mellungsbacka metrostation och flygplatsen.

Publicerat: 28.11.2018 
(redigerad: )

Nyheter