Grattis Finland 101 år – det är åter dags att fira tillsammans

Stadsdirektör Ritva Viljanen har bjudit in alla fjärdeklassister i Vanda för att den 5 december fira Finlands självständighet i Energia Areena. Under dagen arrangeras två festmottagningar med identiskt program, och sammanlagt omkring 2 800 barn deltar i festen.

Fjärdeklassarnas självständighetsmottagning arrangeras nu för andra gången i Vanda. Festens höjdpunkt är även i år en överraskningsartist vars namn hålls hemligt ända fram till evenemanget. På festen dansar fjärdeklassarna tillsammans danser som de under hösten övat på i skolorna.

Vanda stads Facebook-sidor visas direktsända glimtar från eftermiddagens festmottagning. Festen direktsänds inte i sin helhet, men man kan senare ta del av festens höjdpunkter på video på Vanda-kanalen.

Kom med och fira 101-åriga Finland

Vi önskar er alla varmt välkomna till självständighetsdagens traditionella flagghissning i Vanda som hålls den 6 december framför stadshuset (Stationsvägen 7). Flagghissningen inleds kl. 9 med en fanfar.

De evangelisk-lutherska församlingarna i Vanda håller på självständighetsdagen en tvåspråkig gudstjänst den 6 december kl. 10 i Helsinge kyrka St Lars (Kyrkovägen 45). Efter gudstjänsten följer kransnedläggning vid hjältegravarna på kyrkogården vid Helsinge kyrka St Lars kl. 11 och på Rödsands begravningsplats kl. 12. I Sandkulla hålls kl. 12.30 kransnedläggning vid minnesmärket över dem som stupat för sin övertygelse.

Håkansböle internationella förening arrangerar sin traditionella självständighetsdagsfest den 6 december kl. 13–16 i Håkansböle dagcenter (Galoppbrinken 4). På festens program står bland annat utdelning av årets Kulttuuriseppä-pris.

Vandas försvarsorganisationer firar sin självständighetsdagsfest den 6 december med början kl. 15 på skolan Martinlaakson koulu (Mårtensdalsstigen 9). Festen är öppen för alla och på evenemanget uppträder bland annat operasångaren Jaakko Ryhänen och blåsorkestern Louhi. Vanda stadsdirektör Ritva Viljanen håller festtal. Kaffeservering efter festen.

Publicerat: 3.12.2018 
(redigerad: )

Nyheter