Julfreden i Vanda utlyses på julafton – välkomna!

På julaftonen den 24 december kl. 13 är alla Vandabor och deras anhöriga varmt välkomna till Vandas gemensamma utlysning av julfreden. Evenemanget ordnas som vanligt framför Vanda stadshus (Stationsvägen 7).

Julfreden utlyses i år av Antti Lindtman, ordförande för Vanda stadsfullmäktige och riksdagsledamot.

Basen Arto Hosio och sopranen Hanna-Lena Haapamäki framför stämningsfulla julsånger. Operasångarna, även bekanta från Nationaloperans scen, ackompanjeras av Jussi Miilunpalo. Pastor Jaakko Hyttinen framför Dickursby församlings hälsning.

Det cirka en halvtimme långa evenemanget tolkas till teckenspråk. Glögg serveras vid evenemanget.

Utlysningen av julfreden i Vanda ordnas av kulturservicen i Vanda och Dickursby församling.

Publicerat: 11.12.2018 
(redigerad: )

Nyheter