Projektet Vårt Korso siktar mot ökad gemenskap

Mammor med sina barn på promenad i Korso

Hur kan vi öka gemenskapen och tryggheten i Korso? Och hur kan vi tillsammans motarbeta exkludering i området?

I projektet Vårt Korso - allas Korso (på finska Meidän Korso - Kaikkien Korso) får områdets invånare och föreningar tillsammans komma med ideér om hur gemenskapen kunde ökas i Korso. Idéerna bearbetas sedan tillsammans med staden. Korsoborna får sedan rösta på de konkreta förslagen. Alla tolv år fyllda korsobor får delta i omröstningen. De förslag som fått flest röster får ett bidrag på 2000-5000 euro. Sammanlagt har 15 000 euro reserverats för förverkligandet av förslagen.

Invånarna får själva förverkliga de förslagen som fått flest röster, vid behov med hjälp av staden eller av föreningar.

Så här fortskrider projektet:

  • Lämna din idé senast den 6.1.2019 på sidan osallistu.vantaa.fi. Sidan är på finska, men du kan skriva på svenska
  • Idéerna bearbetas tillsammans torsdagen den 17.1.2019 kl. 17 i Villiankka i Lumo
  • Rösta på förslagen på adressen osallistu.vantaa.fi mellan den 1.2.2019 och 15.2.2019
  • Förslagen förverkligas under våren 2019

Projektet håller på ända till slutet av juni 2019. Läs mer på finska på osallistu.vantaa.fi

Publicerat: 12.12.2018 
(redigerad: )

Nyheter