Vanda utvecklar en modern mathjälp med fokus på hållbar utveckling

Kampanjen ”Ett Vanda utan svinn” som startade i december lyfter fram hur det lokala samt resurser och innovativa verksamhetssätt kan utnyttjas inom mathjälpen.

Kampanjen är en del av stadens och den kyrkliga samfällighetens verksamhet som går under namnet ”Gemensamt bord”, där idén går ut på att minska matsvinnet, utveckla utdelningen av mat som blivit över och sysselsätta långtidsarbetslösa – samtidigt som gemenskapen och välfärden ökas. Syftet är att bli av med alla brödköer utomhus och utveckla mathjälpen, så att hela människan bemöts på ett respektfullt sätt.

– ”Gemensamma bordet” har skapat en alldeles ny verksamhetskultur i den lokala mathjälpen; tillsammans bidrar vi till att mathjälpen blir mer bemötande, mänsklig och fungerande. Vår verksamhet går framför allt ut på att sammanföra nätverket, säger Hanna Kuisma som är projektchef.

För att inte någon eller något ska gå förlorat

Syftet med kampanjen ”Ett Vanda utan svinn” är att understryka hur mångsidig modellen för att utveckla mathjälpen ”Gemensamma bordet” är med avseende på den hållbara utvecklingen och cirkulära ekonomin.
– I verksamheten ”Gemensamma bordet” förenas en effektiv och nyttig användning av matsvinnet, samtidigt som man sparar på resurserna inom mathjälpens nätverk och delar god praxis, konstaterar Merja Rehn, Sitras expert inom cirkulär ekonomi.
Under år 2018 har i Vandas nätverk ingått omkring 35 olika enheter som donerat matsvinn, t.ex. affärer, livsmedelsfabriker och partiaffärer samt omkring 65 aktörer med en mångsidig utdelning av mathjälp. Bland annat i föreningar, invånarlokaler och församlingar delas det ut matkassar och bjuds det på mat gjord på livsmedel som tagits till vara. En matsvinnsterminal som grundats av staden och sysselsätter långtidsarbetslösa och frivilliga ansvarar för att matsvinnet transporteras till nätverket.

En modell för övriga Finland

”Gemensamma bordet” är ett bra exempel på en ny typ av mathjälpsverksamhet och cirkulär ekonomi – och därför finansierar Sitra en spridning av modellen till övriga delar av Finland. Målsättningen är att forma verksamheten i Vanda, så att viktiga framgångar med den, lärdomar och praxis kan utnyttjas och förverkligas lokalt.
Modellen har redan börjat tillämpas i Träskända, Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Åbo, Tavastehus, Lahtis, Uleåborg, Jyväskylä och Rovaniemi. Bra hjälpmedel när man kör i gång med verksamheten är ”Gemensamma bordets” pinfärska handbok för verksamheten och resultaten från utvärderingen av verkningarna.
− I handboken för verksamheten sammanfattar vi allt som hos oss har utförts på ett bra sätt. Den kan förhoppningsvis underlätta arbetet för alla dem som är intresserade av att utveckla mathjälpsverksamheten i det egna området, säger Kuisma.

Bekanta dig med den finska kampanjsidan ”Ett Vanda utan svinn”

Publicerat: 17.12.2018 
(redigerad: )

Nyheter