Social- och hälsovårdens avvikande öppettider under julen 2018

Hälsostationerna

Hälsostationerna har stängt 24.12–26.12.2018 och 1.1.2019

Västerkulla hälsostation har stängt, utöver tiderna ovan, också 27.12–28.12.2018 och 31.12.2018. Nödvändiga hälsovårdstjänster för områdets invånare ordnas på Håkansböle hälsostation. På Håkansböle hälsostation erbjuds också laboratorietjänster i anslutning till hälsostationen. Detta gäller främst verksamhet genom tidsbokning.

27.12.2018–13.1.2019 har hälsostationerna huvudsakligen hand om patienter med akuta sjukdomar.

Pejas jour tfn 116117 24h

HNS Pejas sjukhus ansvarar för primärvårdsjouren för Vandabor utanför tjänstetid och för specialsjukvårdsjouren dygnet runt. Adress Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda.

Ring det avgiftsfria numret 116 117 innan du söker dig till jourpolikliniken vid Pejas sjukhus. Du kan också fråga om råd och hjälp vid akuta hälsoproblem på detta nummer när din egen hälsostation är stängd.

Hälso- och socialrådgivningsstället Vinkkari har öppet på nyårsafton 31.12.2018 undantagsvis kl. 12–15.30.

Förebyggande hälsovård

Rådgivningsbyråerna i Vanda har öppet under jul och nyår enligt följande:

  • 21.12.2018 kl. 8.00–14.00
  • 28.12.2018 kl. 8.00–14.00
  • 31.12.2018 kl. 8.00–14.00
  • 4.1.2019 kl. 8.00–14.00

Äldre- och handikappservicen

Dagcentralerna för seniorer och verksamhetsenheterna för arbets- och dagverksamhet för handikappade har stängt 24.12–26.12.2018 och 1.1.2019.

  • Dagcentralerna för seniorer i Håkansböle, Myrbacka och Simonsböle har stängt 27.12.2018–6.1.2019.
  • Dagcentralerna för handikappade i Myrbacka och på Krukgränden har stängt 27.12.2018–6.1.2019.
  • Dagcentralerna på Krickväg, Käenkukka och Kapussi har stängt 27.12.2018–6.1.2019.

Tandvård

Alla tandkliniker har stängt 24.12–26.12.2018 och 1.1.2019

Munhälsovårdens jour i Helsingfors

Munhälsovårdens jour för hela huvudstadsregionen ordnas kvällar, veckoslut och helger som infaller på en vardag på Haartmanska sjukhuset och nattjouren på Tölö sjukhus olycksfallsstation.

Jour under julen

Tandvårdsjouren har öppet

  • vardagar kl. 7–14, tfn 09 310 51400
  • vardagskvällar klo 14–21 och veckoslut, under julen, nyårsdagen och trettondagen kl. 8–21, tfn 09 310 49999
  • nattetid kl. 21–8, tfn 040 621 5699.

Vänligen ring innan du söker dig till jouren.

Nattjouren finns på Tölö sjukhus olycksfallsstation i Helsingfors. Adress Tölögatan 40, tfn 09 471 87708. Vänligen ring före du kommer till jouren.

Social- och krisjour tfn 09 8392 4005 24h

Social- och krisjouren har öppet också under jul och nyår dygnet runt. Social- och krisjouren ger akut krishjälp vid omvälvande livssituationer. Klienten själv, en anhörig, en vän eller en myndighet kan vända sig till oss för hjälp. Tjänsterna är avgiftsfria.

Livshotande situationer – ring nödnumret 112

Nödnumret 112 hjälper vid allvarliga och livshotande sjukdomsfall och olyckor dygnet runt.

Publicerat: 19.12.2018 
(redigerad: )

Nyheter