Vanda kulturpris delades ut till Velmu ry, Bingheng Yang och Pinja Huhtimo

Vanda kulturpris delas ut

Vanda stads kulturpris för en betydande kulturgärning tilldelades föreningen Velmu ry. Kulturpriset för en ung konstnär delades ut till både pianisten Bingheng Yang och balettdansösen Pinja Huhtimo. Prisen delades ut vid stadsfullmäktiges sammanträde 17.12.2018.

Det förnyade kulturpriset delades ut i två kategorier för första gången. Storleken på bägge kulturpriserna är 10 000 euro, vilket betyder att Vanda stad fördubblar sin tidigare kulturprissumma i och med förnyelsen.

Kulturpriset som delats ut i över 40 år förnyades, eftersom Vanda vill utöver att premiera betydande lokala kulturgärningar också styra stadens understöd till begåvade konstnärer från Vanda som är i början av sin konstnärsbana.

Velmu ry – 40 års arbete för musiken

Vantaan Elävän Musiikin Yhdistys Velmu som fyllde 40 år i fjol har varit med och skapat och främjat musikkulturen i Vanda på många olika sätt. Många intressanta artister har uppträtt i staden tack vare föreningen och föreningens frivilligarbetare. Föreningen har också stött och lyft fram lokala artister. Föreningen har ordnat konsertresor, erbjudit träningslokaler och gett instrumentundervisning.

Velmu har bidragit till en känsla av gemenskap och vilja att arbeta tillsammans i vår stad. Vanda har tur som får ha en aktör som Velmu i staden: föreningen berikar Vandabornas kulturliv både självständigt och i samarbete med staden.

Talang och motivation förenar de unga premierade konstnärerna

Bingheng Yang

Bingheng Yang inledde sina pianostudier vid Vanda musikinstitut i augusti 2012 när han var 12 år och precis hade flyttat från Kina till Finland. Utöver sina studier har han de senaste åren varit lied-pianist, musikteaterpianist och symfoniorkesterpianist vid musikinstitutet. Dessutom har han varit den bärande kraften i elevernas kompositionskonserter både som pianist och kompositör.

Bingheng Yang som numera går i gymnasiet fortsätter med att spela och också studera komposition vid Vanda musikinstitut. Under de senaste åren har Bingheng Yang på många sätt visat sitt engagemang och intresse för musik och utvecklats som musiker.

Pinja Huhtimo

Balettdansösen Pinja Huhtimo började dansa barnbalett i Vanda när hon var 3 år. Huhtimos tävlingskarriär inleddes när hon deltog i en nationell balettävling år 2016. Därefter har hon också tävlat utomlands, och i fjol blev Huhtimo inbjuden som enda europé i sin egen åldersgrupp till finalen i den internationellt ansedda tävlingen Valentina Kozlova International Ballet Competition, som hölls i New York i mars 2018.

Tack vare hennes konstnärligt talangfulla uppträdanden har Pinja Huhtimo fått flera studieerbjudanden från olika studieplatser i världen. Hon har också själv gjort moderna tävlingskoreografier som behövs utöver de klassiska balettvariationerna.

Vandaborna fick föreslå vem som borde premieras

Man kan inte ansöka om Vandas kulturpris, utan Vanda stadsstyrelse fattar beslut om beviljande av prisen på förslag av fritidsnämnden.

Under hösten bad kulturservicen i Vanda kommuninvånarna om förslag på personer och aktörer i Vanda, vilkas arbete och strävan inom sin egen konstart eller för stadens kulturliv förtjänar ett tack. Förslagen nyttjades vid beredningen av Vandas kulturpris år 2018.

En förteckning över mottagare av Vandas kulturpris åren 1976–2017 (på finska)

Publicerat: 20.12.2018 
(redigerad: )

Nyheter