Utdelningen av vårdartiklar förnyas: nu kan du hämta din beställning från avhämtningsställe eller paketautomat

Vandas utdelning av vårdartiklar förnyas. Nu du kan beställa vårdartiklar eller vårdtillbehör för behandling av diabetes till postens paketautomat (Smartpost) eller postens avhämtningsställe.

Det finns för tillfället bara två avhämtningsställen för vårdartiklar i Vanda, Björkby hälsostation och Myrbacka hälsostation. Situationen förbättras i december när samarbetet med posten börjar.

– Förnyelsen bidrar till en betydligt lättare vardag för de kommuninvånare som beställer vårdartiklar. I och med ändringen får vi många nya avhämtningsställen där beställningen kan hämtas på ett behändigt sätt, till exempel när man går till butiken och handlar, säger hälsoservicechefen Eila Koivunen.

Det är möjligt att hämta sin beställning också på en annan ort i Finland, till exempel i den kommun där man har sin sommarstuga. Ange i beställningen varifrån du vill hämta paketet.

Om du vill kan du också i fortsättningen beställa vårdartiklarna till infoställena på Björkby hälsostation eller Myrbacka hälsostation.

Vårdartiklar delas ut till klienter som på grund av en långtidssjukdom behöver sjukvårdsartiklar på kontinuerlig basis. Vårdartiklar är till exempel blodsockerstickor, stomiartiklar eller vårdtillbehör för behandling av diabetes.

Läs beställningsanvisningarna på webbsidan för utdelningen av vårdartiklar:

Publicerat: 21.12.2018 
(redigerad: )

Nyheter