Dickursby simhall är öppen igen

Renoveringen av Dickursby simhall är klar och hallen stod färdig att ta emot ivriga simmare onsdagen den 2 januari.

Huvudentreprenör för simhallsrenoveringen var Rakennus Oy Antti J. Ahola och simhallen överlämnades till Vanda stad den 20.12. Onsdagen den 2.1 öppnades hallens dörrar och ivriga simmare välkomnades.

Dickursby simhall stängdes för renoveringen 28.5.2018. Renoveringsarbetet gällde huvudsakligen simhallens omklädnings- och tvättutrymmen, men även skicket på bassängernas betongstrukturer undersöktes och bassängerna var därför under renoveringen tömda på vatten.

De mest synliga förbättringarna med tanke på dem som använder simhallen gjordes i omklädnings- och tvättutrymmena. Tvättrummens alla ytor och plattbeläggningar förnyades och de kompakta bastulavarna revs. I stället installerades mera användarvänliga bastulavar av trä. Även klädskåpen i omklädningsrummen byttes ut till nya.

I bassängutrymmena förnyades dessutom underlagen för det tre meter höga hopptornet och den en meter höga trampolinen. Även ytbeläggningarna i det tio meter höga hopptornets trappor och på de olika hoppnivåerna förnyades.

Läs mer om simhallen här.

Publicerat: 3.1.2019 
(redigerad: )

Nyheter