Tandvårdens kvälls- och veckoslutsjour ordnas på ny adress från och med 7.1.2019

Jourverksamheten som ordnas på kvällar, veckoslut och helgdagar som infaller på en vardag flyttar till Kirurgiska sjukhuset. Adressen är Kaserngatan 11–13 (U-trappan), Helsingfors, från och med måndagen den 7 januari.
Vänligen ring innan du söker dig till jouren. Det nya telefonnumret är 09 471 71110.

Tidsbeställningen är öppen vardagar kl. 14–21 och kl. 8–21 på veckoslut och helgdagar som infaller på en vardag.

Klientavgiften för kvälls- och veckoslutsjouren är 32,10 e/besök (avgiftsfri för personer under 18 år).

Tandvårdsjouren vid Kirurgiska sjukhuset är avsedd för invånare i Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kyrkslätt och Vanda.

OBS! Efter 7.1 ordnas det inte längre någon tandvårsjour vid Haartmanska sjukhuset.

Tandvårdens nattjour (kl. 21–8) ordnas fortfarande på Tölö olycksfallsstation (Tölögatan 40). Vänligen ring innan du söker dig till jouren, tfn 040 621 5699.

Allvarliga tand-, mun-, samt käk- och ansiktsskador vårdas dygnet runt på Tölö sjukhus (Tölögatan 40).

Publicerat: 3.1.2019 
(redigerad: )

Nyheter