Ungdomar vill ha stöd när de väljer studieinriktning – och själva fatta det slutgiltiga beslutet

I januari ordnar gymnasierna och yrkesläroanstalterna i Vanda informationsmöten som är öppna för alla. På informationsmötena kan ungdomar och vårdnadshavare bekanta sig med vilka studiemöjligheter det finns i Vanda efter grundskolan: både med lokaler och studieutbud. Att sätta sig in i det olika alternativen är till hjälp när man ska fatta sitt beslut. Ansökningen till gymnasier och yrkesläroanstalter inleds genom gemensam elevansökan 19.2.

Informationsmöte vid svenskspråkigt gymnasium: 31.1.2019 Helsinge gymnasium (Övitsbölevägen 3), kl. 18.30 för ungdomar och deras vårdnadshavare

─ Vandaungdomar berättar att de fått stöd av studiehandledare, föräldrar, syskon, kamrater, internet och informationsmöten när de planerat sina studier. Ungdomarna vill ha stöd av föräldrarna i sina val men själva fatta det slutgiltiga beslutet, säger Anders Vikström, direktör för det svenskspråkiga resultatområdet.

Vårdnadshavaren kan stödja den ungas val genom att diskutera de olika alternativen och hjälpa till med att söka fram information. Vårdnadshavaren kan också besöka läroanstalternas informationsmöten och bekanta sig med läroanstalternas webbsidor tillsammans med den unga. Tillsammans kan man överväga olika alternativ och i vilken viktighetsordning den unga placerar sina ansökningsönskemål.

Publicerat: 9.1.2019 
(redigerad: )

Nyheter