Renoverade bibliotek lockade fler besökare

År 2018 besökte biblioteken i Vanda sammanlagt över 1,89 miljoner gånger. Biblioteksärenden sköttes även flitigt med hjälp av mobilappen Pocketbibban.

Under renoveringarna av biblioteken i såväl Myrbacka som Dickursby låg fokus på att förbättra utrymmena som kunderna vistas i. Biblioteken svarar nu bättre på vandabornas behov och detta syns i besökarantalen, som stigit med över 10% jämför med året innan.

Allt fler sköter även sina biblioteksärenden med hjälp sin telefon. Mobilappen Taskukrjasto (på svenska kallas appen ofta för Pocketbibban), som för övrigt utvecklas i Vanda, finns redan på var hundrade finländares telefon. Ifjol användes applikationen sammanlagt över tre miljoner gång och via den gjordes 300 000 reservationer och en halv miljon lån förnyades.

Också Helmet-bibliotekens nättjänst används flitigt och speciellt e-böcker är populära och lånas allt mer. Biblioteken införskaffar hela tiden fler e-böcker, bekanta dig med urvalet här.

År 2019 kickas igång med trevliga nyheter för biblioteksbesökare i Vanda: bibliotekens öppettider under veckosluten kommer bli längre. Också Västerkulla bibliotek står inför förändringar då ett system som möjliggör bruk av biblioteket på eget initiativ kommer att installeras i början av året.

Mer information om detta ges ut i februari.

Publicerat: 21.1.2019 
(redigerad: )

Nyheter