Invånarmöte om utvecklingen av Hanaböle träsks område

Två skidare i vintrigt landskap

Välkomna på invånarmöte tisdagen den 29 januari kl. 18–20 i Hålatallens ungdomsgård för att höra om översiktsplanen för Hanaböle träsk och säga din åsikt om den.

Man vill utveckla Hanaböle träsks område till ett rekreationscenter för både dem som bor i närheten och för turister, där förbindelserna är goda till den närliggande nationalparken Sibbo storskog.

Det pågår en översiktlig planering av området, där man går igenom utvecklingen av området i sin helhet. Målsättningen är att utveckla områdets parkering, vattentjänster, naturliga dagvattenhantering, belysning samt spår och vandringsleder. I samband med arbetet funderar man också på möjligheten att öka de företagsfunktioner som anknyter sig till naturturismen i området. Under hösten har det utarbetats ett utkast till översiktsplan över områdets utveckling. Översiktsplanen utgör grunden för noggrannare planer för området i ett senare skede.

På mötet berättar stadens sakkunniga som ansvarar för områdets planering om planerna. Det bjuds på kaffe och smått tilltugg. Invånarmötet är öppet för alla och man behöver inte anmäla sig på förhand. Varmt välkommen!

Invånarmöte om utvecklingen av Hanaböle träsks område
tisdag 29.1.2019 kl. 18–20
Hålatallens ungdomsgård, Östra Vitbäcksvägen 19 B

Närmare information: Petra Tammisto, landskapsarkitekt, 040 521 9862, fornamn.efternamn@vantaa.fi

Publicerat: 23.1.2019 
(redigerad: )

Nyheter