Vanda förnyar hälsostationernas telefonservice – servicens öppettider förlängs

Vanda har utvecklat hälsostationernas telefonservice tillsammans med kommuninvånarna och stadens personal. Förnyelsen innebär att Vandaborna kan uträtta sina ärenden smidigare, eftersom telefonservicens öppettider förlängs med fyra timmar och servicen kan nås på ett och samma nummer enligt principen om att få alla tjänster över en disk.

Hälsostationernas tidsbokningsnummer 09 839 50 000 betjänar kommuninvånarna i alla frågor som gäller hälsan från och med 31.1.2019. Hälsostationernas telefonservice ersätter hälsorådgivningens och hälsovårdarnas telefontimmar. Samtalen till hälsorådgivningens och hälsovårdarnas telefonnummer kopplas automatiskt till hälsostationernas tidsbokningsnummer.

Telefonservicen förlänger sina öppettider

Hälsostationernas tidsbokningsnummer har öppet kl. 8–12 för tillfället. Den nya telefonservicen kommer att ha öppet kl. 8–16, vilket är en betydande förändring för kommuninvånarna.

- Vi har framför allt fått önskemål om längre öppettider, och nu kan vi uppfylla kommuninvånarnas önskemål, konstaterar hälsoservicechef Ritva Tauriainen glatt.

Kommuninvånarna den drivande kraften bakom förändringen

Enligt en enkät som gjorts för Vandaborna har kommuninvånarna varit nöjda med hälsovårdsservicens kvalitet, men det har ansetts vara svårt att nå och få kontakt med tjänsterna. Enligt kommuninvånarna har det varit svårt att boka tid per telefon och kötiderna har varit långa.

– Inspirerade av enkäten började vi utveckla telefonservicens tillgänglighet och involverade utöver stadens personal också kommuninvånarna i arbetet med att utveckla servicen, berättar Tauriainen.

– Vi ordnade flera workshoppar där vi kartlade alla idéer som vi fått av kommuninvånarna och stadens anställda. Vi använde oss också av servicedesign som gör att servicestigen för klienten blir tydligare och på så vis ger snabbare tillgång till vård, fortsätter Tauriainen.

Samarbetet resulterade i ett beslut om att verksamhetsmodellen för hälsostationernas telefonservice ska utvecklas och förenhetligas och att personalen ska utföra sitt arbete under ett och samma tak i Dickursby.

På numret 09 839 50 000 kan man

  • boka tider till en skötare eller en läkare
  • få hälsorådgivning; när besöka läkare eller hur behandla t.ex. sin förkylning?

En bedömning av klientens vårdbehov görs per telefon, och klienten får råd och hjälp med att behandla åkomman hemma eller en mottagningstid till en skötare eller en läkare.

Redan bokade tider ska avbokas per sms på numret 040 574 4555. Tiden ska avbokas senast samma dag före kl. 8. I textmeddelandet anges klientens förnamn och efternamn, födelsetid, den bokade tidens datum och klockslag. Tiden kan också avbokas genom att ringa numret 09 839 50 000 senast dagen innan före kl. 16.

Publicerat: 25.1.2019 
(redigerad: )

Nyheter