Bor du utomlands? Brevrösta i vårens val

Postiljon i arbete

Från och med riksdagsvalet våren 2019 blir det möjligt att brevrösta vid finska val. Röstberättigade som stadigvarande bor eller som tillfälligt vistas utomlands vid tidpunkten för valet ges rätt att rösta per brev från utlandet.

Ifall du vill rösta per brev ska du beställa brevröstningshandlingarna till utlandet. När du har fått handlingarna ska du rösta och därefter posta din röst till centralvalnämnden i din egen kommun i Finland i det ytterkuvert som skickats till dig.

Det går att beställa brevröstningsmaterialen från och med den 14.1, vid behov samtidigt både för riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet. Det går att rösta genast då kandidatnumren fastställts.

Läs mer om brevröstning på justitieministeriets nätsidor. Vanliga frågor och svar på frågorna hittar du här.

Publicerat: 4.2.2019 
(redigerad: )

Nyheter