Videor med olämpligt innehåll har delats mellan elever

Vanda stads bildningsväsendes svenskspråkiga resultatområde har fått kännedom om att en del av eleverna i en av stadens svenskspråkiga grundskolor har mottagit eller sett videoklipp med pornografiskt innehåll. Videoklippen kan vara chockerande.

Staden skickade ett Wilma meddelande på fredag kväll till föräldrarna som har barn i svenskspråkiga grundskolan i Vanda.

-Enligt vår information har barnen troligtvis delat videoklippen sinsemellan via sociala medier, säger Anders Vikström, direktör för svenskspråkiga resultatområdet.

- Fenomenet är ytterst allvarligt. Staden och skolorna har genast skridit till åtgärder. Staden har också samarbetat med övriga myndigheter. Staden har behandlat de fall som kommit till vår kännedom med de berörda familjerna. Tveka inte att ta kontakt med den egna skolans personal om ni upptäcker liknande fall. Familjerna kan också kontakta skolkurator eller skolpsykolog, Vikström säger.

Svenspråkiga resultatområde ber vårdnadshavarna att vara på alerten. Vårdnadshavarna kan tala med sitt barn och enligt eget omdöme diskutera barnets självbestämmanderätt och de innehåll som barnet har stött på i sociala medier och på internet. Föräldrarna kan ta upp hurdant innehåll man får och inte får dela till andra.

Om familjerna behöver tips och råd hur man skall diskutera ärendet med barn finns det tips på bl.a. följande nätsidor:

http://www.ehyt.fi/sites/default/files/sos_media_lapset_sw.pdf

http://www.raddabarnen.ax/application/files/5715/1634/8546/natsmart-radda_barnen.pdf

Publicerat: 4.2.2019 
(redigerad: )

Nyheter