Generalplanens logo

Invånarmöte om utkastet till generalplan 5.3.

Välkommen till invånarkväll om generalplan tisdagen den 5.3. kl 18-20 till stadshuset. Med generalplanen styr man markanvändningen och fastställer stadens gemensamma målbild om framtidens Vanda. För Vanda utarbetas som bäst en ny generalplan och utifrån de mål som fastställdes i fjol bearbetas nu ett utkast till generalplan. En central princip är att styra den framtida tillväxten till den nuvarande stadsstrukturen så att den förstärks och förbättras. Utkastet till generalplan presenteras för invånarna på flera möten under vilka vi hoppas få ta del av livliga dialoger om utkastet.

Mötet börjar kl. 18.00.
Man kan bekanta sig med materialet från och med kl. 17.00.
Kl. 18.00 presenterar generalplanechefen utkastet.
Ca kl. 18.45 övergår vi till att samtala med stadens planerare kring olika teman vid kartbord.
Mötet avslutas kl. 20.00.

På mötet kan man lämna in sin åsikt genom en kartenkät som finns på webben. Kartenkäten är öppen fram till 20.3.
Närmare information om generalplanen, invånarmötena och planmaterialet (på finska): www.vantaa.fi/yleiskaava2020
Kontaktuppgift: yleiskaava@vantaa.fi

Svenskspråkigt Invånarmöte om utkastet till generalplan
Tis. 5.3 kl. 18–20
Stadshuset, fullmäktigesalen (Stationsvägen 7)

Publicerat: 12.2.2019 
(redigerad: )

Nyheter