Vårens studentskrivningar börjar 12.3!

Vårens studentskrivningar börjar! Skrivningarna inleds tisdagen den 12 mars med läskompetensprovet i modersmål och provet i finska/svenska som andra språk.

Abiturienternas skrivningar fortsätter nästan under hela mars månad, beroende på vilka ämnen man skriver. Den sista provdagen är 28.3. Den här våren är det första gången som studentskrivningarna skrivs digitalt i sin helhet. Från och med hösten 2016 har man stegvis övergått till digitala studentskrivningar.

Samtliga provdagar:

  • tis. 12.3 modersmålet (finska/svenska), läskompetensprovet, finska/svenska som andra språk
  • tors. 14.3 främmande språk, kort lärokurs: engelska, franska, spanska, tyska, ryska, italienska, portugisiska, latin, samiska
  • fre. 15.3 psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi
  • mån. 18.3 det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
  • ons. 20.3 främmande språk, lång lärokurs: engelska, franska, spanska, tyska, ryska
  • fre. 22.3 modersmålet (finska och svenska), skrivkompetensprovet
  • mån. 25.3 modersmålsprovet, samiska
  • tis. 26.3 matematik, lång och kort lärokurs
  • tors. 28.3 religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap

Närmare information om studentskrivningarna, deras tidtabeller och hur man förbereder sig inför skrivningarna finns på Helsinge gymnasiums webbsidor och på adressen https://www.ylioppilastutkinto.fi/sv/

Publicerat: 12.3.2019 
(redigerad: )

Nyheter