Biblioteken utvecklade Lango – en app för språkövning

Helmet-biblioteken och Uleåborgs bibliotek har utvecklat appen som hjälpmedel för alla som vill öva sig i ett främmande språk genom att diskutera.

Lango föreslår lämpliga språkkamrater för sina användare.

Lango är en finskspråkig app som gör det möjligt för den som vill öva sig i ett främmande språk att hitta lämpliga samtalskamrater. Appen kan tas i bruk på adressen lango.fi. Den kan användas i telefonen, i en pekplatta eller i en dator.

Ett språk lär man sig bäst när man får använda det, bli bekant och regelbundet diskutera med personer som talar språket. När appen utvecklats har man särskilt haft personer som lär sig finska i åtanke, men Lango kan också användas till exempel för att hitta en svenskspråkig samtalskamrat.

— Samtidigt som man får samtalskamrater genom Lango blir man bekant med finländare och har möjlighet att tala språket i en vardagssituation. Det här är en fin möjlighet för finskspråkiga att få bekanta sig med nya människor och kulturer. Samtidigt hjälper man invandrare och andra personer med ett främmande språk att integreras i Finland. Den bästa situationen är förmodligen när två språkkamrater vill lära sig varandras språk, säger Irene Mäentie från Vanda stadsbibliotek som koordinerar projektet.

Det är lätt att använda Lango

Användaren loggar in sig i Lango.fi på sitt Facebookkonto och skapar en profil åt sig i appen, där hen berättar vilka språk hen kan och vilka språk hen vill lära sig. Lango föreslår lämpliga samtalskamrater utgående från de val som användaren gör. Språkkamraterna kan skicka meddelande till varandra och komma överens om att träffas till exempel i bibliotekets lokaler. De kan också välja att prata med varandra bara i nätet, till exempel via Skype.

Lango är en avgiftsfri app. På Helmet-biblioteken och i Lango.kielikaveri-gruppen på Facebook får man handledning i hur Lango används.

Läs mera om Lango på Helmet.fi

Bild: Dani Rönnqvist

Publicerat: 13.3.2019 
(redigerad: )

Nyheter