Rengöringsbil

Vårstädningen av gatorna har börjat

Sandupptagningen och arbetet med att binda gatudammet med en mild saltlösning på gatorna i Vandas gatunät påbörjades i slutet av mars. Det används cirka 60 maskiner för att ta upp sanden. Gatudammsläget förvärras av att nätterna fortfarande är kalla. Om prognoserna håller och det blir varmare väder utan köldknäppar kan vårstädningen av stadens gator färdigställas under april månad.

Borstningsarbetet genomförs enligt gatornas klassificering. De livligaste huvudlederna hör till den första klassen, de så kallade matarlederna till den andra klassen och bostadsgatorna till den tredje klassen. Städningsarbetet utförs huvudsakligen under dagtid, med undantag av broar och underfarter som städas nattetid.

I år ströddes det ut mindre sand på grund av den snörika vintern jämfört med tidigare blötare vintrar. Den exakta mängden sand som ströddes ut har inte utretts än, men mängden rör sig kring 10 000 ton, vilket motsvarar cirka 1 000 lastbilslaster. Sanden som borstats och tagits upp återanvänds som underlag på olika friluftsleder och liknande, där bärigheten inte behöver vara så stor.

På grund av det torra vädret var värdena för gatudamm höga. Läget blir allt värre när gatudammet sprids i luften i samband med sandupptagningen- och borstningen. Man försöker förhindra det fina dammet att spridas genom att använda en mild 8–10 % stark CaCl-saltlösning. De kalla nätterna försvårar städningsarbetet på gatorna, eftersom vattnet som används för rengöring fryser på gatorna, även om temperaturen ligger precis under nollstrecket.

Rengöringsgruppen består av en vattenbil som sköljer gatorna, en borstningsenhet och en PIMU-maskin försedd med tvättande sugmunstycke. Hastigheten för rengöringsgruppen kan vara endast två kilometer i timmen, vilket kräver tålamod av medtrafikanterna på gatorna.

Stadens underhållsenhet ansvarar för städningen av cirka 1500 kilometer vägar, gator och gång- och cykelleder. Av denna andel sköts 75 % med egen utrustning och personal, resten har konkurrensutsatts som en mångårig områdesentreprenad. Sandupptagningen i dessa entreprenadområden i Korso och Håkansböle börjar den 1 april 2019.

Avsikten är att stadens gator har städats en gång före valborg. Därefter fortgår gatustädningen under hela sommaren.

Publicerat: 3.4.2019 
(redigerad: )

Nyheter