Tandvårdens jourmottagning under kvällar, veckoslut och helgdagar från den 15 april 2019

Tand- och munsjukdomar kvälls- och veckoslutsjour flyttar till Haartmanska sjukhuset. Adressen är Haartmansgatan 4, byggnad 12.

Vänligen ring innan du söker dig till jouren. Det nya telefonnumret är 09 471 71110. Tidsbokningen betjänar vardagar kl. 14–21 samt på veckoslut och helger kl. 8–21.

Klientavgiften för kvälls- och veckoslutsjourbesök är 32,10 euro/besök (avgiftsfritt för barn under 18 år).

Tand- och munsjukdomar vid Haartmanska sjukhuset är avsedd för invånarna i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Kyrkslätt, Sibbo och Vanda.

Jourmottagning nattetid kl. 21–8

munsjukdomar nattjour finns fortfarande vid Tölö sjukhus olycksfallsstation (Tölögatan 40) kl. 21–8. Vänligen ring innan du söker dig till jouren, tfn 040 621 5699.

Allvarliga skador

Allvarliga skador på tänder, mun, käke och ansikte sköts dygnet runt vid Tölö sjukhus (Tölögatan 40).

Publicerat: 14.4.2019 
(redigerad: )

Nyheter