Hälsovårdstjänster under påsken

Hälsovårdstjänsterna betjänar normalt under skärtorsdagen 18.4. Under långfredagen 19.4 och annandag påsk 22.4 är hälsostationerna och tandklinikerna stängda.

Brådskande vård ges vid Pejas sjukhus (Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda, tfn 09 116 117).

Läs om jourservices.

Vid livshotande situationer, ring nödcentralen 112.

Social- och krisjouren har öppet varje dag dygnet runt, tfn 09 8392 4005.

Läs mer om tandvårdens jourmottagning under kvällar, veckoslut och helgdagar.

Publicerat: 18.4.2019 
(redigerad: )

Nyheter