Berätta om din erfarenhet av hobbylokaler som kan bokas av staden

Vanda stad skapar enhetligare regler och avgifter för fritidsbruket av stadens lokaler. Man ber invånare och de nuvarande lokalanvändarna lämna in sin syn på en förnyelse av användningsprinciperna. Målet är att användnings- och avgiftsgrunderna för idrotts-, ungdoms-, invånar- och övriga lokaler är lika för alla användare.

I dagsläget kan en del av stadens lokaler hyras avgiftsfritt för fritidsbruk. Avgifts tas inte ut om till exempel friidrottsplaner bokas för idrottsföreningar eller skolornas gymnastiksalar bokas för barn. Däremot tas avgift alltid ut för användning av t.ex. gräsplaner och bollhallar.

- De nuvarande avgiftsgrunderna är ett resultat av skillnaderna i ansvaret över förvaltningen av lokalerna. Användnings- och avgiftsgrunderna för stadens lokaler har hittills beretts inom stadens olika enheter och en del av lokalerna har övergått till att förvaltas av staden i och med upplösningen av idrottsbolag. I förnyelsen bedöms användningsgrunderna för samtliga lokaler som en helhet, säger idrottschef Anu Jokela.

Man kan bekanta sig med de nuvarande möjligheterna att hyra stadens lokaler på stadens vanda.fi sidorna. Vanda stad delar ut e-postenkäter till nuvarande lokalanvändare för att få in användarnas svar. Utöver detta kan alla kommuninvånare svara på en elektronisk enkät på webbplatsen https://bit.ly/2U9slnG fram till 5.5.2019.

Enkätens resultat utnyttjas i beredningen av de nya användnings- och avgiftsgrunderna. Ändringarna i de nya grunderna presenteras nästa höst för fritids- och undervisningsnämnderna som fattar beslut om användnings- och avgiftsgrunderna.

Utlottning av bio- och simhallsbiljetter görs bland dem som svarat på enkäten.

Publicerat: 18.4.2019 
(redigerad: )

Nyheter