Tuberkulosfall i ett daghem i Östra Haxböle i Vanda – risken att insjukna liten

Ett fall av lungtuberkulos har konstaterats i ett daghem i Östra Haxböle i Vanda. Det gäller tuberkulos i smittsam fas och två skilda barngrupper i daghemmet har utsatts för smitta i början av april.

Att bli utsatt för tuberkulos innebär inte att sjukdomen smittat och även för dem som smittats är risken att insjukna i tuberkulos liten. Alla som utsatts för tuberkulos har kartlagts och man har kontaktat barnens vårdnadshavare. Det finns i detta nu ingen smittorisk och både barnen och personalen kan vistas i daghemmet i normal ordning.

Åtgärder

Vanda stads enhet för smittsamma sjukdomar och hygien har i samarbete med daghemmets föreståndare och den epidemiologiska enheten vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt kartlagt de barn som utsatts för smitta. Barnen hänvisas till undersökningar i enlighet med infektionsläkarens anvisningar. Vid behov kan ett barn ges profylaktisk behandling. Den som utsatts för smitta för inte sjukdomen vidare, utom i det fall att personen själv insjuknar i lungtuberkulos. Tuberkulossmittan sprids inte via daghemsbarnen.

Information om tuberkulos

Tuberkulos är en infektionssjukdom som huvudsakligen angriper lungorna. Då en person som insjuknat i tuberkulos talar eller hostar sprids tuberkulosbakterierna i luften. En person som vistas i samma lokaliteter inomhus, till exempel i samma rum, kan då smittas om bakterierna via inandningsluften når lungorna. Tuberkulos smittar inte särskilt lätt, och endast omkring en tredjedel av personer med en i regel god grundhälsa smittas efter att ha exponerats i betydande grad. På smittorisken inverkar hur nära kontakten är, exponeringstiden, eventuella sjukdomar eller läkemedel som kan försämra immunförsvaret hos den utsatta personen och mängden tuberkulosbakterier i luften.

Av vuxna personer som blivit smittade insjuknar endast en av tio i tuberkulos under de närmast påföljande åren eller decennierna. Risken att insjukna är störst bland små barn, tonåringar, åldringar och bland personer med nedsatt immunförsvar till följd av grundsjukdomar eller läkemedelsbehandlingar.

Närmare information om tuberkulos:

Publicerat: 18.4.2019 
(redigerad: )

Nyheter