Hur skulle du utveckla vanda.fi?

Har du hittat det du letat efter på vanda.fi-hemsidan? Är innehållet på hemsidan förståeligt? Hurudana funktioner skulle du önska att den nya sidan hade?

Stadens hemsida förnyas under 2020. Genom att svara på enkäten är du med och påverkar hur Vanda stads hemsida i framtiden ser ut.

Svara på enkäten senast 15.5.2019.

Klicka här för att svara på enäten.

Publicerat: 30.4.2019 
(redigerad: )

Nyheter