Vandabornas berättelser förvandlas till gatukonst

Under den kommande sommaren 2019 satsar Vanda stad på gatukonst genom projektet Olipa kerran Vantaa… Kommunalteknikcentralen har beställt flera gatukonstverk av gruppen Street Art Vantaa, som genom sin konst ska stärka den positiva stadskulturen och gatubilden runt om i staden. Som grund för konstverken fungerar ortsbornas berättelser.

Projektet Olipa kerran Vantaa… inleds med insamlandet av berättelser under så kallade Story Sharing Café -kvällar. Vandaborna bjuds in till tillställningarna för att dela med sig av sina berättelser och för att möta sina grannar. Efter kvällarna omvandlas berättelserna till gatukonst, som går att beundra på väggar och i tunnlar. Även Vanda stadsmuseums gamla fotografier hämtar med sig minnen från forna tider till gatubilden.

Story Sharing Café -kvällar ordnas under våren och sommaren i Mikkola, Havukoski, Mårtensdal och Håkansböle. Story Sharing Caférna är mysiga och hemtrevliga tillställningar, där du har chansen att träffa människor med olika bakgrund och höra deras historier. Under kvällarna lyfts områdenas egna historia och nutid fram. Tillställningarna är kostnadsfria. Anmäl dig genom att maila universum@universum.fi eller via Facebookevenemangen.

Story Sharing Café -kvällarnas tidpunkter och platser

Mikkola: fredag 10.5. kl. 18–20.30, Mikkola skolas (Lyyra) matsal, Lyrans stig 2
Havukoski: lördag 11.5. kl. 16–18.30, Habibi Café, Granrisstigen 2
Mårtensdal: fredag 7.6. kl. 18–20.30, Kulturhuset Martinus, Mårtensdalsvägen 36
Håkansböle: Tidpunkt och plats meddelas senare

Småkrypens år syns också i gatubilden

År 2019 firar vi småkrypens temaår i Vanda. Temaårets mål är att lyfta fram de för naturens mångfald oerhört viktiga ryggradslösa små djuren, småkrypen. Småkrypen kommer synas i gatubilden genom små konstverk. Även dessa verk målas som en del av kommunalteknikcentralens projekt. Läs mer om småkrypsåret: vantaa.fi/ötökkävuosi

Projektet Olipa kerran Vantaa… förverkligas av Street Art Vantaa och Vanda stad. Vanda konstmuseum Artsi fungerar som samarbetspartner.

Publicerat: 6.5.2019 
(redigerad: )

Nyheter