Vanda prövar avgiftsfria måltider under sommaren för barn och ungdomar i Myrbacka och Havukoski

I juni inleder Vanda stad ett försök med avgiftsfria måltider under sommaren i Grönvägens invånarpark i Myrbacka och Rautbergsparken i Havukoski. Syftet med försöket är att satsa på barnfamiljers välmående i Vanda, öka samhörighetskänslan i området och underlätta vardagen för barn och ungdomar under sommarlovet. I parkerna serveras gratis lunch under vardagar 3.6–12.7 klockan 11.30 till alla barn och ungdomar under 18 år.

– Vi väntar med intresse på hurdant mottagande den nya verksamhetsformen får. Vanda har inte tidigare haft avgiftsfria måltider under sommaren, med undantag för några enstaka försök. Myrbacka och Havukoski valdes ut eftersom det där finns en stor andel barn och ungdomar bland invånarna, lokaler och parkområden som är lämpliga för verksamheten samt personal, säger Sole Askola-Vehviläinen, direktör för småbarnspedagogiken.

Parkerna ger rum för rörelse, lek och spel. Måltiderna samlar barn och ungdomar och möjliggör en längre vistelse utomhus än vanligt, då det serveras mat vid sidan om.

– I Rautbergsparken bereds maten av ungdomar som deltar i ungdomsservicens verkstadsverksamhet och arbetsförsök. På det här viset är det Vandaungdomarna själva som producerar servicen för barn och ungdomar. Verkstadsverksamheten syftar till att stärka ungdomars färdigheter inför arbetslivet och att ordna måltider är ett bra sätt för ungdomarna att få en känsla av vad arbetslivet innebär. Det har också anställts sommarjobbare för att ordna måltiderna, säger Riikka Åstrand, direktör för ungdomsservicen.

De som deltar i måltiderna ska ta med egna matkärl och bestick: tallrik och sked. Man ska också ta med egen måltidsdryck eftersom det bara finns vatten att tillgå vid serveringsstället. Vi önskar att de som deltar i måltiderna tar med sig andra kärl än engångskärl, till exempel plastskålar. På det viset går vi ekologiskt till väga och minskar mängden avfall som blir kvar efter måltiderna.

Maten är laktosfri men någon annan specialkost kan vi tyvärr inte beakta vid måltiderna. Matsedeln för måltiderna under sommaren finns på Grönvägens invånarparks Facebook-sidor och ungdomsservicens Facebook- och webbsidor.

Kostnaderna för försöket med måltider under sommaren uppskattas vara 25 000 euro. Efter sommaren utvärderar bildningsväsendet tillsammans med barnen och barnens vårdnadshavare samt Vantti Oy som levererar maten till Grönvägens invånarpark hur man lyckats med att ordna måltiderna. För att man ska kunna utvidga eller etablera verksamheten under senare år krävs att kostnaderna beaktas vid uppgörelsen av budgeten.

Publicerat: 7.5.2019 
(redigerad: )

Nyheter