Dags att rösta igen - nu väljs ledamöter till Europaparlamentet

I maj är det dags att välja ledamöter till Europaparlamentet. Förhandsröstningen i hemlandet ordnas 15–21.5.2019. Den egentliga valdagen är 26.5.

I Vanda kan du förhandsrösta på olika 12 platser runtom i staden. På den egentliga valdagen ska du rösta på den plats som anges på det meddelandekort som du får per post. Till röstningsplatsen ska du ta med dig ett fotoförsett identitetsbevis, till exempel chipsförsett identitetskort, körkort eller pass.

Röstberättigade är alla finska medborgare som senast på valdagen fyller 18 år.

Att rösta hemma, på anstalter eller utomlands

Du har möjlighet att rösta hemma om du inte utan oöverstigliga svårigheter kan ta dig till röstningsstället. Beställ hemmaröstning senast 14.5 före klockan 16 genom att ringa numret 043 825 0016 eller skicka e-post till adressen vaalit@vantaa.fi. Du kan också skicka beställningen per post till valbyrån. Anmälan ska innehålla den röstberättigades adress, telefonnummer och personbeteckning och den närståendevårdare som röstar hemma ska uppge samma uppgifter.

Du kan också rösta på flera sjukhus, vårdanstalter för äldre eller fängelser som ligger inom kommunens område. Röstberättigade vid dessa anstalter är endast de invånare som är skrivna på platsen, inte till exempel personalen eller besökare.

Röstberättigade som stadigvarande bor eller tillfälligt vistas utomlands vid tidpunkten för valet kan rösta per brev. Om du vill rösta per brev ska du beställa handlingarna till utlandet. När du har fått handlingarna ska du rösta och därefter posta din röst till centralvalnämnden i din egen kommun i Finland i det ytterkuvert som skickats till dig.

Hitta ditt närmaste förhandsröstningsställe

1. Invånarlokalen Rubiini, Rubinringen 2 B
2. Håkansböle bibliotek, Skimmelgränden 5
3. K-Supermarket i Tavastby, Ainovägen 1 (ny)
4. Centrumet för medborgaraktivitet Leinikki, Ranunkelvägen 22
5. Köpcentret Jumbo, Vandaportsgatan 3
6. Björkby bibliotek, Granrisstigen 2
7. Västerkulla bibliotek, Orienterargränden 2
8. Mårtensdals bibliotek, Bredängsvägen 3
9. Allaktivitetscentret Lumo, Gråsiskvägen 14
10. Myrbacka bibliotek, Påltorget 3 (ny)
11. Vandainfo, Dickursby resecentral Dixi, Banvägen 11
12. K-Citymarket i Rosendal, Rosendals handelsväg 9 (ny)

Kontakta valbyrån

PB 1100 (besöksadress Stationsvägen 7)
01030 Vanda stad
043 825 0016 eller 043 825 0017
vaalit@vantaa.fi

vaalit.fi/sv

Publicerat: 13.5.2019 
(redigerad: )

Nyheter