Hälsostationstjänsterna är överbelastade – Hur kan jag sköta mina ärenden?

Hälsostationernas telefontjänst och bedömningen av vårdbehovet är tyvärr under hård belastning. Vi beklagar situationen! Därför kommer vi med några råd om hur du sköter ärenden under överbelastningen.

Vi har förberett oss på överbelastade tjänster genom att vid hälsostationernas dagpolikliniker öka antalet tider för brådskande ärenden och samtidigt minska tiderna för icke brådskande vård. Vid icke brådskande besvär beviljar vi vid behov en servicesedel för besök på en privat läkarstation. Läs mer om servicesedlar.

Hur förnyar jag ett recept?

Du kan skicka begäran om att få ett e-recept förnyat via de elektroniska Maisa- och Mina Kanta-sidor-tjänsterna. En begäran som gjorts via tjänsten styrs direkt till den hälsostation där receptet skrivits ut. Läs mer om Maisa och Mina Kanta-sidor.

 • Välj adressen www.maisa.fi eller omakanta.fi.
 • Logga in på tjänsten med dina nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller med ett elektroniskt ID-kort.

Om du inte har möjlighet att uträtta dina ärenden elektroniskt kan receptet också förnyas på den egna hälsostationen, men du ska vara förberedd på längre väntetider.

Var kan jag kontrollera hälsostationernas kösituation?

Visste du att om du insjuknar akut kan du själv välja vilken som helst av hälsostationernas dagpolikliniker i Vanda? På nätet kan du kontrollera kösituationen totalt, d.v.s. den tid det tar på hälsostationen från det att klienten kommit in och fått en bedömning av vårdbehovet till själva läkarbesöket.

 • Du kan kontrollera hälsostationernas kösituation på adressen: vanda.fi/halsostationer
 • Kom till dagpolikliniken så tidigt som möjligt, helst redan på morgonen.

Obs! Om du har en egen husläkare ska du alltid söka dig till din egen hälsostation. Om du inte är bosatt i Vanda, men har valt någon av Vandas hälsostationer som din egen hälsostation, använd även i fortsättningen endast denna hälsostation som du från början skriftligen valt.

I icke brådskande ärenden ska du alltid söka dig till din egen hälsostation.

Hur får jag en läkartid i ett icke brådskande ärende om tjänsterna är överbelastade?

Om hälsostationen inte kan erbjuda dig en icke brådskande mottagningstid kan du i stället få en servicesedel till en privat läkarstation.

 • Du kan beviljas en servicesedel via hälsostationernas telefontjänst eller på hälsostationens hälsovårdarmottagning.
 • Ring hälsostationernas telefontjänst på numret 09 839 50 000 mån.–fre. kl. 8–16.

Anvisningar för hur du använder servicesedel.

Vi beklagar att vår telefontjänst är under hård belastning. Om det är möjligt ber vi dig vänta på din tur i telefonkön för en bedömning av vårdbehovet som behövs för att få en servicesedel. Alternativt kan du också komma till hälsostationen och köa med turnummer.

Ska jag lämna begäran om återuppringning på telefontjänsten?

Ja, eftersom du då inte behöver köa och vi ringer upp dig när det är din tur.

 • Du kan lämna bud om återuppringning i hälsostationernas telefontjänst mån.–fre. kl. 8–12 på numret 09 839 50 000.

Obs! Återuppringningstjänsten är inte i bruk under tiden 13–17.5 och inte heller fre. 24.5, ons. 29.5 och fre. 31.5.

Hur kan jag avboka reserverade tider?

Eftersom telefontjänsten är överbelastad rekommenderar vi att du avbokar tiden via den digitala klientportalen Maisa eller per sms. På så sätt undviker du att stå i kö.

 • Avboka en tid via klientportalen Maisa www.maisa.fi.
 • Avboka reserverade tider per sms: Skicka ett sms till numret: 040 574 4555.
  • I meddelandet anger du ditt namn, födelsetid, datum för tiden som avbokas samt klockslag.

Kom ihåg att avboka senast kl. 8 på besöksdagens morgon. Vi rekommenderar att du avbokar så snabbt som möjligt om du vet om ett förhinder, så att vi kan erbjuda någon annan din avbokade tid.

Vem kan jag kontakta om hälsostationen har stängt?

Då din egen hälsostation har stängt kan du ringa upp Jourhjälpen på numret 116 117 för att fråga råd i akuta hälsoproblem. Du hänvisas då vidare till rätt vårdenhet eller får instruktioner för egenvård. Jourhjälpen svarar dygnet runt. Läs mer om Jourhjälpens verksamhet.

Ring 112 vid nödsituationer!

I livshotande situationer (t.ex. kraftig smärta i bröstet, andningssvårigheter, medvetslöshet, strokesymptom, plötsligt krampanfall) ska du genast ringa nödnumret 112.

Publicerat: 16.5.2019 
(redigerad: )

Nyheter