Hälso- och socialtjänster på Kristi Himmelsfärdsdag

Hälsostationer

Hälsostationerna har stängt på Kristi Himmelsfärdsdag 30.5.2019.

Jour

Vid Pejas sjukhus (Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda, tfn 116 117) sköts de patienter som behöver brådskande vård utanför hälsostationernas ordinarie öppettider, och patienter som insjuknat plötsligt och allvarligt får vård dygnet runt. Ingång från dörren där det står jourpoliklinik.

Vid akuta sjukdomsfall då den egna hälsostationen har stängt kan Vandaborna också söka sig till jouren vid Haartmanska, Jorvs eller Malms sjukhus och barn samt unga under 16 år till Nya barnsjukhuset eller barnsjukhuset vid Jorvs sjukhus.

Ring Jourhjälpens avgiftsfria nummer 116 117 innan du söker dig till jouren. Numret svarar dygnet runt. På numret får du hälsorådgivning när din egen hälsostation har stängt.

Vid livshotande situationer, ring 112

OBS! Vid allvarliga livshotande sjukdomsfall ring alltid det nationella nödnumret 112.

Social- och krisjour

Social- och krisjouren har jour dygnet runt, tfn 09 8392 4005.

Tandvårdsjour

Tandklinikerna i Vanda har stängt på Kristi Himmelsfärdsdag 30.5.2019.

Tandläkarjouren under helgdagar hålls på Haartmanska sjukhuset på Kristi Himmelsfärdsdag (Haartmansgatan 4, 00290 Helsingfors, byggnad 12) och har öppet kl. 9–12. I vård kommer man via tidsbokningen på tfn 09 471 71110. Tidsbokningen har öppet kl. 8–21.

Vänligen ring före du kommer till jouren.

Tandläkarjour nattetid

Vid nattjouren sköts de patienter som behöver vård omedelbart. Nattjouren har öppet vid Tölö sjukhus olycksfallsstation (Tölögatan 40, 00260 Helsingfors) i anslutning till den mun- och käkkirurgiska jourmottagningen. Tidsbeställning och bedömning av vårdbehovet tfn 040 621 5699.

Allvarliga skador

Allvarliga tand-, mun-, samt käk- och ansiktsskador sköts dygnet runt vid Tölö sjukhus (Tölögatan 40, Helsingfors).

Publicerat: 28.5.2019 
(redigerad: )

Nyheter