Unga samlas under avslutningshelgen för att fira – det är bra att samtala hemma om ansvarsfullt firande

Människor i parken. Fotograf Jyri Huhtala

På skolornas och gymnasiernas avslutningsdag den 1 juni samlas många ungdomar för att fira att sommarlovet börjar. Firandet har hållit polisen, ambulanser, ungdomsarbetare och många frivilligarbetare mycket sysselsatta under tidigare år. Även detta år är man beredd, och polisen i Östra Nyland, Vanda stads ungdomsarbetare, anställda vid Aseman lapset ry Walkers ungdomsverksamhet och Röda korsets volontärer finns på plats på de populäraste samlingsplatserna.

Skolornas och daghemmens gårdsplaner och allmänna parkområden i Vanda har vanligtvis varit populära samlingsplatser för ungdomarna. I östra Vanda är Hanaböle träsk friluftsområde, Dixis omgivning och Heurekaparken populära områden och i västra Vanda är Dragnäsets badstrand och Ådalsparken populära platser att samlas på. Såsom många andra tusentals ungdomar åker också en del av Vandaungdomarna in till Helsingfors centrum och till Strandparken i Träskända för att fira. Polisen informerar vårdnadshavare och unga i sitt informationsbrev.

Olycksriskerna ökar ju längre kvällen lider

Under flera år har polisen i Östra Nyland, Mellersta Nylands räddningsverk och Vanda stads ungdomsservice påmint elevernas och studerandenas vårdnadshavare genom meddelanden i Wilma om hurdana situationer ungdomarna kan möta under avslutningsfirandet.

En del av ungdomarna har varit mycket berusade under tidigare år. Tidigare år har det förutom skador och olyckor också förekommit olika brott såsom misshandel, sexuellt ofredande och rån. De som är berusade löper större risk att bli utsatta för brott eller olyckor.

Bland ungdomar i Vanda har det förekommit en del gängslagsmål som varit överenskomna på förhand och där många deltagare haft eggvapen. Syftet med slagsmålen har ofta varit att misshandla och stjäla.

Lämna mopederna hemma

Vi rekommenderar att ungdomarna lämnar sina mopeder och skotrar hemma på avslutningskvällen. Fordonen kan utsättas för sabotage på festplatserna och den som kör moped kan känna sig frestad att köra efter att ha druckit alkohol.

Var anträffbar per telefon

Polisen och barnskyddsmyndigheterna kontaktar vårdnadshavarna om ett minderårigt barn påträffas berusat eller har begått ett brott. Vårdnadshavarna ska vara anträffbara per telefon, särskilt under festkvällen och svara på samtal från okänt nummer. Samtalet kan komma till exempel från polisen eller en ungdomsarbetare.

Vanda stads ungdomsarbetare kan också kontaktas per telefon och kontaktuppgifterna till ungdomsarbetet ute på fältet är:

  • Östra Vanda: 040 414 356
  • Västra Vanda: 043 631 8685.

Du kan ringa numret om du är orolig för ditt eget eller någon annans tillstånd.

Det vore bra om föräldrarna pratade med ungdomarna om riskerna i anslutning till avslutningsfirandet på kvällen. Kom överens om spelreglerna så att inte en trevlig kväll slutar med samtal från polisen eller att någon skadar sig.

Vi önskar er alla en trygg och ofarlig avslutningshelg!

Polisen i Östra Nyland, Mellersta Nylands räddningsverk, Vanda stads ungdomsservice

Publicerat: 29.5.2019 
(redigerad: )

Nyheter