Håkansböle bibliotek renoveras i juli

Håkansböle bibliotek har stängt 1–31.7 på grund av renovering. Vid renoveringen repareras läckor i taket, tätas byggnadens konstruktioner och justeras ventilationen.

Under renoveringen används inte återlämningsluckan men lån kan återlämnas till vilket Helmetbibliotek som helst. Bibliotek öppnar 1.8.

Reservationer avhämtas i Dickursby

Reservationer som redan gjorts vid Håkansböle bibliotek överförs till Dickursby bibliotek (Näckrosvägen 4). När det gäller nya reservationer måste du logga in på Mitt bibliotekskonto i Helmet.fi för att kunna välja ett avhämtningsställe. Kom ihåg att välja avhämtningsställe på nytt efter att Håkansböle bibliotek har öppnat.

Se anvisningar om ändring av avhämtningsställe för reserverat material.

Reservationerna kan också frysas under semestern. Se anvisningar om frysning av reservationer.

I applikationen Taskukirjasto kan man inte frysa reservationer eller byta avhämtningsställe för dessa. Vid behov kan du kontakta vilket Helmetbibliotek som helst.

Publicerat: 7.6.2019 
(redigerad: )

Nyheter