Björkby bibliotek flyttar till nya lokaler på hösten

Björkby bibliotek

Undervisningsnämnden godkände vid sitt sammanträde 13.5 ett förslag om att flytta Björkby biblioteks verksamhet till nya lokaler. Stadsstyrelsen gjorde inga ändringar i undervisningsnämndens beslut, vilket betyder att man börjar förbereda flytten under sommaren. Björkby biblioteks nya lokaler öppnas i köpcentret Koivukeskus (Bäcklundsgränden 1) hösten 2019.

Den nya lokalen i ett plan är tillgänglig och passar bra för bibliotekets verksamhet. Lokalen är 411 m². Biblioteket får tillgång till den nya lokalen redan i juli, då där ordnas verksamhet som anknyter till planeringen av biblioteket, i vilken områdets invånare kan delta. Första gången man kan delta i planeringen av den framtida verksamheten är vid ett invånarmöte som hålls 12.6 i bibliotekets nuvarande lokaler. Mötets program finns på Björkby biblioteks webbsidor i Helmet.fi.

Flytten är en tillfällig lösning innan det helt och hållet byggs nya bibliotekslokaler i Björkby. Björkby biblioteks nuvarande lokaler har visat sig vara en utmaning med avseende på bibliotekets verksamhet. Lokalerna befinner sig i slutet av sin tekniska bruksålder, de är slitna och komplicerade och svåra att övervaka.

Publicerat: 10.6.2019 
(redigerad: )

Nyheter