Stadsarkivet gömmer många pärlor

Vanda stadsarkiv har flyttat till nya utrymmen i Björkby. För den som vill lära sig mera om ortens historia är stadsarkivet en riktig skattkammare.

I Vanda stadsarkiv räknar man mängden pappersdokument i hyllmetrar eller -kilometrar, för tillfället fyller dokumenten dryga 4 hyllkilometrar. Flytten till de nya utrymmena gick ändå utmärkt, berättar servicechef Arto Hautala.

- Flytten höll på i en och en halv månad. De nya utrymmena är betydligt bättre än de gamla.

Vanda stadsarkiv ansvarar för styrningen och utvecklingen av stadens arkivfunktion. Arkivet sköter om slutarkivering av dokument som uppkommit vid stadens verksamhet. Sådana kan till exempel vara protokoll från stadsfullmäktiges möten, byggnadsritningar och dokument från skolvärlden.

- Vi behöver det förflutna för att skapa en så bra framtid som möjligt. Tack vare gamla dokument vet vi vad som gjorts och kan undvika gamla misstag.

Stadsarkivet står inom snar framtid inför en stor utmaning då digitalisering av arkivet blir aktuellt.

- Målet är att så mycket som möjligt av materialet i framtiden skall finns lätt tillgängligt på nätet.

Avgångsbetyg, ritningar och bouppteckningar

Den som är intresserad av vad som gömmer sig i arkivets hyllor är välkommen att hälsa på i Björkby, för arkivet håller öppet varje måndag-torsdag mellan klockan 9 och 15. Enligt Hautala är det ändå inte många som besökt arkivet.

- En digitalisering skulle nog öka intresset. Idag frågar folk mest efter ritningar och så är det rätt så många som vill se sina gamla avgångsbetyg.

Hautala berättar att stadsarkivets äldsta kommunala dokument är från 1860-talet. I arkivets utrymmen finns också ett mindre hembygdsarkiv med betydligt äldre dokument.

- Vårt äldsta dokument är bouppteckningen av Johans gård från 1763. Än idag kan man läsa hela bouppteckningen, där såväl boskap som kläder står uppräknade.

Arkivet kan lära oss mycket om Vandas historia, men bjuder även på intressanta detaljer. Hautala lyfter snabbt fram protokollet från stadsfullmäktiges möte den 22.2.1954.

- Under det här mötet beslöt man att förbjuda rökning under möten och sedan dess har stadsfullmäktige varit rökfritt. Vanda är troligen bland de första städerna att införa tobaksförbud under möten. Redan då var vi alltså föregångare.

Läs mer om Vanda stadsarkiv här

Publicerat: 12.6.2019 
(redigerad: )

Nyheter