Säsongen för stadscyklar börjar 17.6

Stadscykeltjänsten i Vanda tas i bruk den 17.6. Då öppnas en egen sida för registrering på HSL:s sida för stadscykling på adressen hsl.fi/kaupunkipyorat/vantaa.

Stadscyklarna i Vanda har tre växlar samt en cykelkorg och cyklarna är vita till färgen. På samtliga cykelstationer kommer det finnas såväl ställningar för cyklarna samt infotavla med instruktioner för användarna.

"Det är mycket att göra en då en ny tjänst tas i bruk och det krävs en hel del samarbete mellan flera parter. Målet är en tjänst som är lätt att använda både för kommuninvånare och besökare i Vanda, berätta HSL:s sakkunniga Tarja Jääskeläinen.

"Vårt ursprungliga mål var att ta i bruk tjänsten redan den 3.6, men vi beslöt oss för att skjuta på datumet med ett par veckor för att säkert hinna få allt färdigt, säger Vanda stads trafikingenjör Heikki Alkila.

Alepa huvudsaklig samarbetspartner

Vanda stads huvudsakliga samarbetspartner för stadscykelservicen är HOK Elantos Alepa-kedja, som sedan start även fungerat som partner till stadscykelservicen i Esbo och Helsingfors. Tack vare samarbetspartnerna är kostnaden rimlig både för staden och för tjänstens användare. Samarbetspartnerns bränd syns både på cyklarna och på cykelstationerna.

Den 18.6. klo 15.30–18 ordnas en öppningsfest för stadscykelservicen i Myrbacka. På schemat står överraskningsgäster, lotteri och korta tal av samarbetspartnerna. Läs mer om evenemanget på den finskspråkiga Facebooksidan.

Cykla hela sommaren för 25 euro

Tusen cyklar placeras ut på hundra cykelstationer. Stationerna placeras centralt i Dickursby, Björkby och Aviapolis samt i Myrbacka, Mårtensdal och Kivistö. Cyklarna kan endast användas i Vanda, då stadscykelsystemet är ett annat än det i Esbo och Helsingfors.

Cykelsäsongen inleds i år den 17.6. och avslutas i slutet av oktober. Priset för hela säsongen är 25 euro. I fortsättningen inleds säsongen redan i april och då kommer säsongsavgiften att vara 30 euro.
Stadscyklarna kan även tas i bruk för kortare perioder. En dags användningsrätt kostar 5 euro, medan en veckas användningsrätt kostar 10 euro. Du kan låna cykeln så många gånger du vill så länge varje cykeltur inte överstiger 30 minuter. Om du lånar cykeln i mer än 30 minuter, debiteras 1 euro/påbörjad halvtimme.

Användningsrätten för hela säsongen kan endast köpas på HSL:s sida, medan användning för kortare perioder kan köpas både via HSL och via CityBike Vantaa –applikationen. Med applikationen kan man också betala för enskilda resor med minuttaxa. Då består priset av 1 euro i startavgift samt 10 cent/minut.

Läs mer om stadscyklarna på HSL:s sida.

Publicerat: 13.6.2019 
(redigerad: )

Nyheter